Patiëntenfolder

Intra-operatieve Neuromonitoring

Binnenkort wordt u geopereerd in het LUMC. We maken hierbij gebruik van intra-operatieve neuromonitoring. In deze folder staat wat dat inhoudt en hoe u zich kan voorbereiden. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel die dan aan uw arts of de arts die met u de voorbereiding voor de operatie doet.   

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Neurologie.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Vóór de operatie 

Voorafgaand aan de operatie krijgt u een afspraak op de afdeling Klinische Neurofysiologie om de operatie voor te bereiden. Een arts of physician assistant stelt u dan een aantal vragen en doet een lichamelijk onderzoek. Ook worden er een paar punten op uw hoofd gemarkeerd met een watervaste stift. Op precies deze plaatsen komen elektroden tijdens de operatie. U mag uw haar vanaf dat moment niet meer wassen, tot na de operatie. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Tijdens de operatie 

Tijdens de operatie is het belangrijk om goed in de gaten te houden of het goed blijft gaan met uw zenuwstelsel. Zodra u onder narcose bent wordt daarom een aantal elektroden geplaatst op uw lichaam. Het verschilt per operatie waar en welke elektroden geplaatst worden, alleen de elektroden op uw hoofd worden altijd geplaatst. Tijdens de operatie gebeurt dan het volgende: 

  • Af en toe worden stroomschokken gegeven via de elektroden op uw hoofd. De schok is een soort boodschap die we door de zenuw sturen. We bekijken of de boodschap goed wordt ontvangen door de spieren en/of het ruggenmerg. Komt de boodschap goed aan, dan gaat het dus nog steeds goed met dat deel van het zenuwstelsel.
  • Af en toe worden stroomschokken gegeven via elektroden op uw polsen en/of enkels. We bekijken of de boodschap goed wordt ontvangen door de hersenen. Komt de boodschap goed aan, dan gaat het dus nog steeds goed met dat deel van het zenuwstelsel. 

Als een van de boodschappen niet goed doorkomt melden we dit aan de chirurg(en). Zij bepalen dan of dit gevolgen heeft voor de operatie. 

Na de operatie 

Er wordt een verslag gemaakt van hoe de operatie en de neuromonitoring is gegaan. Dit verslag is te lezen door uw arts.

Hoe zit het met de veiligheid? 

We gebruiken intra-operatieve neuromonitoring om de operatie veiliger te maken. Dit verlaagt wel het risico op complicaties, maar geeft geen garantie dat er geen complicaties ontstaan. De neuromonitoring zelf is veilig en door de narcose merkt u er uiteraard niks van. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Waar u moet zijn voor de voorbereiding 

In de centrale hal meldt u zich eerst aan bij de aanmeldpaal, hier krijgt u een ticket. Het onderzoek is op de 3e verdieping, zone J3-R, routenummer 585. Hier staat ook een aanmeldpaal, waar u het ticket scant. Op het scherm ziet u in welke wachtkamer u mag gaan zitten. 

Het telefoonnummer van de afdeling is 071 - 5262104.  

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 

Albinusdreef 2 

Postbus 9600 

2300 RC Leiden