Onderzoek naar Duchenne en/of Becker Spierdystrofie

Deze pagina is bedoeld voor mensen met de ziekte van Duchenne/Becker en hun familie. Hier vindt u informatie over de onderzoeken die in het LUMC plaatsvinden naar deze ziektes.

Onderstaand vindt u meer informatie over lopende en afgeronde klinische en natuurlijk beloop studies. U kunt nog deelnemen aan lopende studies. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen: duchenne@lumc.nl.

Wetenschappelijk onderzoek

Duchenne en Becker spierdystrofie zijn complexe en zeldzame spierziekten. De afgelopen jaren zijn meerdere klinische trials verricht om nieuwe medicijnen te onderzoeken. Dit is een moeizaam proces gebleken waarbij medicijnen die in het laboratorium goed leken te werken de verwachtingen niet of maar ten dele waarmaakten. Wel is door al dit onderzoek opnieuw heel duidelijk geworden hoe belangrijk het is om het natuurlijk beloop van een ziekte goed te kennen. Het is ook essentieel om goede uitkomstmaten te hebben die niet alleen een verandering in spierkracht en motorische functie juist en precies weergeven, maar ook een relatie hebben met belangrijke mijlpalen in het ziektebeloop en het functioneren in het dagelijks leven.

Ziektebeeld spierdystrofie Duchenne en/of Becker

MRI onderzoek

Duchenne spierdystrofie wordt gekarakteriseerd door progressieve spierzwakte en een verkorte levensverwachting. Daarnaast weten we dat 30 tot 40% van de patiënten leer- en gedragsproblemen hebben, maar de reden hiervoor is niet bekend. Om meer te weten te komen over kijken we in deze onderzoeken met behulp van een MRI scan naar de spieren en de hersenen.

Biomarkers

Biomarkers zijn biologische markers die aan kunnen geven dat iemand ziek is, die kunnen voorspellen hoe ernstig een ziektebeloop zal zijn, of die laten zien of een behandeling werkt of niet. Om biomarkers te vinden, wordt genomicsonderzoek gedaan. Genomics is een verzamelnaam voor technieken die proberen een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de processen die er in een cel of weefsel plaatsvinden. Waar voorheen genen en eiwitten één voor één werden bekeken, kunnen we nu heel veel genen en eiwitten en andere moleculen (bijvoorbeeld vetten) tegelijk meten.

Biomarkers zijn biologische markers die aan kunnen geven dat iemand ziek is, die kunnen voorspellen hoe ernstig een ziektebeloop zal zijn, of die laten zien of een behandeling werkt of niet. Om biomarkers te vinden, wordt genomicsonderzoek gedaan. Genomics is een verzamelnaam voor technieken die proberen een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de processen die er in een cel of weefsel plaatsvinden. Waar voorheen genen en eiwitten één voor één werden bekeken, kunnen we nu heel veel genen en eiwitten en andere moleculen (bijvoorbeeld vetten) tegelijk meten.

Door prof. dr. Annemieke Aartsma-Rus en dr. Pietro Spitali, afdeling Humane Genetica, LUMC.

 

Binnen de afdeling Humane Genetica en het Leiden Genome Technology Center hebben we veel apparaten en expertise in huis om dit soort metingen te kunnen doen. In samenwerking met de afdeling Neurologie wordt gewerkt aan het vinden van biomarkers. Dit werk wordt gedaan binnen het Duchenne Centrum Nederland en ALADIN (All against Duchenne in the Netherlands), welke beide worden gecoördineerd vanuit het LUMC (funding Spieren voor Spieren). Binnen dit project zal een biobank worden aangelegd voor bloed en urine samples van Duchennepatiënten in Nederland.

 

Met het lopende onderzoek naar Biomarkers hebben we bijvoorbeeld genetische variaties gevonden die invloed hebben op de progressie van de ziekte. Patienten met een kleine specifieke variatie in het DNA in het LTPB4 gen (variatie 1) blijven significant langer lopen dan patiënten die deze variant niet hebben. Zie onderstaande figuur

 

Biomarkers.jpg

 

Daarnaast zijn we al veel te weten gekomen over de ziekteprocessen in de spieren van Duchennepatiënten. Als gevolg van het erfelijke defect in de aanmaak van het dystrofine-eiwit gaan er veel spiercellen dood. In gezonde personen worden na beschadiging snel nieuwe spiercellen aangemaakt, maar dit vermogen tot herstel blijkt in patiënten met de ziekte van Duchenne te zijn aangetast. Hierdoor verandert spierweefsel langzaam in vet- en bindweefsel.

 

Het onderzoek bij de afdeling Humane Genetica richt zich op het herstellen van dystrofine door middel van de exon skip techniek, maar ook het verbeteren van spierkwaliteit.

 

Samenwerkingen

Voor het leveren van optimale Duchenne en Becker zorg en wetenschappelijk onderzoek is op zowel nationaal als internationaal niveau een samenwerkingsverband opgezet.

Registreren

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Radboudumc en Kempenhaeghe hebben samen het “Duchenne Centrum Nederland” opgezet. Een van de initiatieven van dit centrum is om een nationale database met klinische, genetische en biologische gegevens van een zo groot mogelijke groep patiënten met Duchenne (DMD) en Becker (BMD) spierdystrofie te genereren. Hoofddoel is het optimaliseren van de zorg en de mogelijkheid om de patiënt te benaderen voor eventuele deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Indien bij u of uw zoon de diagnoses Duchenne of Becker is gesteld, nodigen wij u of u zoon van harte uit om zich te registreren en deel te nemen.

Contact

Stafsecretariaat

Openingstijden

Contact

Onderwijssecretariaat

Tamara Wienen-Groen
Locatie: C7-P-95 (route 221)
Telefoon: 071-5265230
Bereikbaar: Maandag t/m woensdag
E-mail: T.H.M.C.Wienen-Groen@lumc.nl