Patiëntenfolder

De neostigminetest

Binnenkort hebt u in het Leids Universitair Medisch Centrum een afspraak voor een diagnostisch onderzoek: de neostigminetest. Deze test kan duidelijk maken of de klachten die u hebt, worden veroorzaakt door een aandoening die myasthenia gravis of ook wel myasthenie wordt genoemd. In deze brochure kunt u in het kort iets lezen over deze aandoening en krijgt u uitleg over de neostigminetest.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Neurologie.

Onze zorg

Wat is De neostigminetest?

Myasthenia gravis
Myasthenia gravis is een aandoening waarbij sommige spieren sneller vermoeid raken als ze gebruikt worden. Pas na het nemen van rust, komt de spierkracht grotendeels terug. Spieren kunnen hun werk alleen doen wanneer ze aangestuurd worden door de zenuwen in het lichaam. Het stofje dat zorgt dat zenuwen de spieren kunnen aansturen heet acetylcholine en is werkzaam in de spier-zenuwovergang. Bij myasthenia gravis is de prikkeloverdracht naar bepaalde spieren verstoord, doordat er verhoudingsgewijs een te kleine hoeveelheid acetylcholine aanwezig is. Het gevolg is dat bepaalde spieren alleen gedurende een kort tijdsbestek normaal kunnen functioneren. Daarna raken ze vermoeid en/of tijdelijk verzwakt. 

Niet alle spieren in het lichaam zijn betrokken bij myasthenia gravis. Meestal beperkt de aandoening zich tot de spieren, die zorgen voor het bewegen van de ogen en het openhouden van de oogleden. Afhankelijk van de ernst van de aandoening kunnen ook andere spieren minder goed functioneren, zoals de spieren die zorgen voor het slikken, de spieren van de nek, de schouders en het bekken. Voor de diagnose myasthenie zijn meerdere testen beschikbaar waarvan de neostigminetest er een van is. De diagnose wordt meestal gesteld op basis van de uitslagen van meerdere testen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Een arts voert samen met de neuromusculair verpleegkundige van de polikliniek de neostigminetest uit. Voor aanvang van het onderzoek legt hij/zij u kort uit wat het onderzoek inhoudt. Ook bent u dan nog in de gelegenheid om eventuele vragen te stellen. Het doel is om te kijken of de spierkracht beïnvloed wordt door de werking van neostigmine. Bij deze test krijgt u twee injecties. U zal gevraagd worden om aan te geven welke injectie het beste resultaat geeft. 

Voorafgaand en tijdens het onderzoek wordt aan u gevraagd om enkele oefeningen te doen om te kijken van welke symptomen u op dat moment last hebt. U moet dan bijvoorbeeld enkele minuten opzij kijken naar links of rechts of de armen gestrekt voor uw lichaam heffen. 

Het onderzoek zelf bestaat uit het geven van twee injecties met een tussenpoos van ongeveer 15 minuten. De eerste injectie krijgt u onderhuids in het bovenbeen of bovenarm. Ongeveer een kwartier later wordt u gevraagd dezelfde oefeningen te doen als aan het begin van het onderzoek. Vervolgens krijgt u de tweede injectie in een spier van het bovenbeen of bovenarm. Daarna wordt u opnieuw gevraagd om 15 minuten later de oefeningen uit te voeren. 

Het onderzoek is na ongeveer een uur afgerond. Het effect van de injecties houdt ongeveer een uur aan. Als uw klachten verbeteren, kan dit een aanwijzing zijn dat ze veroorzaakt worden door myasthenia gravis. Het effect dat de injecties mogelijk teweegbrengen op uw spierkracht kan na ongeveer 15 minuten merkbaar zijn. Het is ook mogelijk dat de test geen verbetering in de spierkracht laat zien. Dit betekent echter niet persé dat u geen myasthenia gravis hebt. Bij één op de acht patiënten die de aandoening wel hebben, laat de test geen toename in de spierkracht zien.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Ongeacht de resultaten van de neostigminetest, kan de arts u meteen na de test nog geen uitsluitsel geven of uw klachten worden veroorzaakt door myasthenia gravis. Om dat zeker te kunnen vaststellen, zijn ook de resultaten van andere onderzoeken nodig. De definitieve uitslag van de test krijgt u op een later moment te horen van uw behandelend arts op de polikliniek Neurologie. Uw arts bespreekt dan ook de verdere gang van zaken met u. Waarschijnlijk hebt u hiervoor al een afspraak gemaakt. Als dit niet het geval is, kunt u dit aansluitend aan de test maken aan de balie van de polikliniek Neurologie.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Het is mogelijk dat u last krijgt van de volgende klachten: bleek zien, klam aanvoelen, meer speeksel in de mond, misselijkheid, buikkrampen, winderigheid, het sneller of langzamer kloppen van het hart, braken. De genoemde bijwerkingen zijn vervelend, maar meestal niet ernstig. Na een uur is de medicatie uitgewerkt en verdwijnen de bijwerkingen spontaan. Naast de bijwerkingen, kunt u op de plaats van de injecties een blauwe plek krijgen en last hebben van een pijnlijk gevoel. Als u hier last van hebt, kunt u de plek koelen zodat de pijn vermindert.

Als u na de test geen last hebt van bijwerkingen, kunt u het ziekenhuis verlaten. Het is echter wel verstandig na het onderzoek niet zelf te rijden of niet alleen te reizen. Het is daarom aan te raden iemand mee te nemen naar het ziekenhuis. De meeste bijwerkingen zijn na ongeveer een uur uitgewerkt. Toch voelen sommige patiënten zich de rest van de dag niet goed. Als dit bij u het geval is, is het beter rustig aan te doen. U mag overigens wel alles doen wat u wilt.

Nazorg

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Als u zich ongerust maakt, kunt u contact opnemen de polikliniek Neurologie, telefoonnummer 071 - 526 2111 of de neuromusculair verpleegkundige polikliniek, telefoonnummer 071 - 529 8190.

Na 17.00 uur kunt u de dienstdoende neuroloog bereiken via het algemene nummer van het LUMC: 071 - 526 9111.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Neurologie. U kunt uw vragen natuurlijk ook met uw behandelend arts bespreken.