Polikliniek Endocrinologie

Uw huisarts of uw behandelend specialist kan u verwijzen door een verwijsbrief te sturen naar de polikliniek Endocrinologie. Alle verwijsbrieven worden door een internist-endocrinoloog beoordeeld om te kijken bij welke specialist u het beste een afspraak kunt krijgen.

Voorafgaand aan het eerste consult wordt eventueel bloed- en/of urine-onderzoek gedaan. Tijdens het eerste consult wordt u uitvoerig onderzocht en wordt beoordeeld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Deze gegevens worden zorgvuldig met u besproken. Als alle gegevens compleet zijn, wordt een voorstel voor een behandelplan met u besproken. Het is mogelijk dat u behandeld wordt door een arts in opleiding tot specialist.

Locatie polikliniek