Patiëntenfolder

Octreotide-test

Komt u voor de Octreotide-test? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees meer over Octreotide-test bij het LUMC en hoe u zich kunt voorbereiden.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie.

Onze zorg

Wat is Octreotide-test?

Octreotide is een geneesmiddel dat de aanmaak van groeihormoon en thyroid stimulerend hormone (TSH) door de hypofyse remt. De hypofyse is een klein orgaan van ongeveer een halve centimeter dat zich onder de hersenen bevindt. Het produceert onder meer groeihormoon en thyroid stimulerend hormoon (TSH).  

Met de Octreotide-test, ook wel Somatostatine-test genoemd, wordt onderzocht of Octreotide in staat is om de abnormale productie van groeihormoon (of TSH) te remmen. De uitslag van de test helpt bij de beoordeling of u eventueel behandeld kan worden met Octreotide.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Vanaf 22.00 uur de avond voorafgaand aan de test, mag u niet meer eten en drinken. Het drinken van water is wel toegestaan. In principe moet u alle medicijnen die zijn voorgeschreven gewoon gebruiken, tenzij anders aangegeven door uw arts.  

Deze test kan niet worden uitgevoerd tijdens de zwangerschap.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De test  

Voor dit onderzoek wordt u om 8:15 uur verwacht bij de Centrale Bloedafname in het LUMC. U meldt zich eerst via de aanmeldzuil in de Centrale Hal, hiervoor heeft u een identiteitsbewijs nodig. Na de controle van uw gegevens krijgt u een dagticket. Op de Centrale bloedafname meldt u zich opnieuw bij de zuil met behulp van het dagticket. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Wij raden u aan iets te lezen en een ontbijt mee te nemen.

Tijdens de test zit u in een stoel. Er wordt een infuusnaaldje in de arm ingebracht, dat tijdens het onderzoek blijft zitten. Aan dit naaldje wordt een infuussysteem gekoppeld. Via dit infuussysteem wordt eerst bloed afgenomen. 

Na de eerste bloedafname spuit de verpleegkundige via het infuus het medicijn voor de test in. In totaal wordt gedurende de test tien keer bloed afgenomen.

Tijdens de test mag u alleen water drinken. 

Duur van de test  

De Octreotide- of Somatostatine-test duurt 4 uur.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Bijwerkingen  

Geen