Afdeling

Endocrinologie

De afdeling Endocrinologie van het LUMC houdt zich bezig met aandoeningen van de hormoonproducerende organen. Denk hierbij aan: aandoeningen van de hypofyse, aandoeningen van de schildklier, aandoeningen van de bijnieren, neuro-endocriene tumoren, calcium- en botziekten en complexe diabetes. De afdeling is continue bezig met verbetering van patiëntenzorg en onderwijs, in combinatie met ...
De afdeling Endocrinologie van het LUMC houdt zich bezig met aandoeningen van de hormoonproducerende organen. Denk hierbij aan: aandoeningen van de hypofyse, aandoeningen van de schildklier, aandoeningen van de bijnieren, neuro-endocriene tumoren, calcium- en botziekten en complexe diabetes. De afdeling is continue bezig met verbetering van patiëntenzorg en onderwijs, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek.
Patiëntenzorg

U komt op de afdeling Endocrinologie van het LUMC als u een aandoening heeft van de hormoonproducerende organen of een stofwisselingsziekte. Bijvoorbeeld bij:

 • Aandoeningen van de hypofyse;
 • Aandoeningen van de schildklier;
 • Aandoeningen van de bijnieren;
 • Neuro-endocriene tumoren;
 • Calcium- en botziekten;
 • En complexe diabetes.

De afdeling is een expertisecentrum voor diverse zeldzame ziektes. De afdeling levert innovatieve zorgprogramma’s, in samenwerking met andere afdelingen in het LUMC.

Behandeling op de afdeling Endocrinologie

Op de afdeling Endocrinologie werken onder andere internist-endocrinologen. Vaak zijn de artsen onderdeel van een multidisciplinair team. Dat betekent dat er bij uw afspraken en behandelingen ook artsen, verpleegkundigen en zorgprofessionals van andere specialismen aanwezig kunnen zijn. U spreekt dan verschillende mensen over uw aandoening voor, tijdens en na uw behandeling. Omdat het LUMC een academisch ziekenhuis is, wordt u mogelijk ook gezien door een arts in opleiding tot specialist (AIOS). Deze arts voert zelfstandig consulten en behandelingen uit en staat onder supervisie van de endocrinoloog. 

Behandeling op de afdeling Endocrinologie

Op de afdeling Endocrinologie werken onder andere internist-endocrinologen. Vaak zijn de artsen onderdeel van een multidisciplinair team. Dat betekent dat er bij uw afspraken en behandelingen ook artsen, verpleegkundigen en zorgprofessionals van andere specialismen aanwezig kunnen zijn. U spreekt dan verschillende mensen over uw aandoening voor, tijdens en na uw behandeling. Omdat het LUMC een academisch ziekenhuis is, wordt u mogelijk ook gezien door een arts in opleiding tot specialist (AIOS). Deze arts voert zelfstandig consulten en behandelingen uit en staat onder supervisie van de endocrinoloog. 

Als team hebben we het uitgangspunten dat de patiënt centraal staat, de zorg wordt afgestemd op de behoefte van de patiënt.

Polikliniek

Onderwijs

De sectie Endocrinologie participeert actief in de studie Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Ook zijn er opleidingen tot internist-endocrinoloog of verpleegkundig specialist. De Endocrinologie geeft daarnaast postacademisch onderwijs aan huisartsen.

Er wordt veel geïnvesteerd in onderwijsvernieuwing. Binnen de afdeling wordt nieuw onderwijs ontwikkeld middels nieuwe en verbeterde onderwijstechnieken. Voorbeelden zijn:

 • Blended learning;
 • Flip the class room;
 • Of virtuele supervisie.
Research

Scientific research at the LUMC is carried out within departmental research programs. The research program "Metabolic health: pathophysiological trajectories and therapy" is embedded within the department of Internal Medicine / Endocrinology.

Scientific research with the cooperation of patients or volunteers is necessary to gain knowledge and to develop (better) treatment methods. You decide whether you want to participate in the scientific research.

Research programs

The research of the division of Endocrinology within the department of Internal Medicine is concentrated around the pathophysiology, prevention and  treatment of metabolic disease, including regenerative strategies. The research focuses on three themes: 1) regulation of energy metabolism, 2) beta-cell regeneration, and 3) bone and mineral research, all of which are organized in a multidisciplinary way.

These themes are aligned with several ‘Top Referral Functions’ (TRF) of the division: ‘Endocrine tumours’, ‘Diabetes/Islet transplantation’, and ‘Metabolic bone disease’. More specifically, this concerns TRF expertise in endocrine tumours (i.e. pituitary tumours, (para)thyroid gland tumours, paragangliomas, familial neuroendocrine tumours, and adrenal cancer), diabetes related to cardiovascular disease, islet transplantation, as well as rare (fibrous dysplasia of bone, chronic non-bacterial osteomyelitis (CNO) / sternocostoclavicular hyperostosis (SCCH), hyperparathyroidism, hypoparathyroidism, and Paget’s disease of bone) and common (osteoporosis including glucorticoid induced osteoporosis) diseases of the skeleton. TRF expertise on endocrine tumours is put together within the Centre for Endocrine Tumours Leiden (CETL), chaired by Prof. OM Dekkers, which is a multi-disciplinary referral centre for patients with endocrine tumours, which connects and translates state-of-the art referral care activities with both educational activities and research.

The research of the division of Endocrinology within the department of Internal Medicine is concentrated around the pathophysiology, prevention and  treatment of metabolic disease, including regenerative strategies. The research focuses on three themes: 1) regulation of energy metabolism, 2) beta-cell regeneration, and 3) bone and mineral research, all of which are organized in a multidisciplinary way.

These themes are aligned with several ‘Top Referral Functions’ (TRF) of the division: ‘Endocrine tumours’, ‘Diabetes/Islet transplantation’, and ‘Metabolic bone disease’. More specifically, this concerns TRF expertise in endocrine tumours (i.e. pituitary tumours, (para)thyroid gland tumours, paragangliomas, familial neuroendocrine tumours, and adrenal cancer), diabetes related to cardiovascular disease, islet transplantation, as well as rare (fibrous dysplasia of bone, chronic non-bacterial osteomyelitis (CNO) / sternocostoclavicular hyperostosis (SCCH), hyperparathyroidism, hypoparathyroidism, and Paget’s disease of bone) and common (osteoporosis including glucorticoid induced osteoporosis) diseases of the skeleton. TRF expertise on endocrine tumours is put together within the Centre for Endocrine Tumours Leiden (CETL), chaired by Prof. OM Dekkers, which is a multi-disciplinary referral centre for patients with endocrine tumours, which connects and translates state-of-the art referral care activities with both educational activities and research.

Endocrine tumours are rare, complex conditions. Diabetes is a common disease. The International Diabetes Federation estimates that 425 million people are living with diabetes worldwide (1 in 11 adults has diabetes), which will rise to 629 million by 2045, making it one of the most common chronic diseases, with cardiovascular disease  being the leading cause of death (2.7 million). Rare and common diseases of the skeleton cause high morbidity and mortality, and osteoporotic fractures cause more immobile days in bed than chronic obstructive pulmonary disease, stroke or myocardial infarction. Rare bone diseases serve as a model for the more general condition of osteoporosis. In the Netherlands, 38,666 older individuals have osteoporosis-related fractures, which is expected to increase to 53,993 in 2030.

Over de afdeling

Contactgegevens

Polikliniek Endocrinologie
Route 25
Locatie B-2-P
Telefoon: 071 526 35 05 (ma t/m vr van 09.00 – 12.00 uur. Uitsluitend voor spoed tussen 08.00 – 09.00 en 12.00 – 16.30 uur)
E-mail: endo@lumc.nl

Polikliniek Diabetes
Route 37
Locatie B-3-R
Telefoon: 071 526 35 05 (ma t/m vr van 09.00 – 12.00 uur. Uitsluitend voor spoed tussen 08.00 – 09.00 en 12.00 – 16.30 uur)
E-mail: diabetes@lumc.nl

Polikliniek Endocrinologie
Route 25
Locatie B-2-P
Telefoon: 071 526 35 05 (ma t/m vr van 09.00 – 12.00 uur. Uitsluitend voor spoed tussen 08.00 – 09.00 en 12.00 – 16.30 uur)
E-mail: endo@lumc.nl

Polikliniek Diabetes
Route 37
Locatie B-3-R
Telefoon: 071 526 35 05 (ma t/m vr van 09.00 – 12.00 uur. Uitsluitend voor spoed tussen 08.00 – 09.00 en 12.00 – 16.30 uur)
E-mail: diabetes@lumc.nl

Het overzicht van alle poliklinieken en telefoonnummers vindt u hier

Sectie Endocrinologie
Route 222
Locatie C-7-Q-57
Postzone C-7-Q
Telefoon:  071 526 30 82 
E-mail: endo.secretariaat@lumc.nl

Expertise

De expertise van de Endocrinologie in het LUMC

Wij zijn trots dat het LUMC Leiden door de minister van VWS is aangewezen, als nationaal expertisecentrum voor de volgende aandoeningen:

 • Hypofyse aandoeningen
 • Complexe bot en calciumaandoeningen
 • Schildkliercarcinoom
 • Feochromocytoom en paraganglioom
 • Bijniercarcinoom
 • Genetische vormen van diabetes (MODY).

Speerpunten

Naast de algemene endocrinologie heeft de afdeling de volgende speerpunten:

 • Het Centrum voor Botkwaliteit: Deze sectie levert vooraanstaande en complete zorg voor alle denkbare botziekten en vormen van osteoporose (botontkalking).
 • Het Diabetes Centrum Leiden: Dit centrum behandelt patiënten met alle vormen van diabetes mellitus. U kunt denken aan type 1 en type 2 diabetes en genetische vormen van diabetes (bijvoorbeeld MODY).
 • Het Centrum voor Endocriene Tumoren Leiden (CETL): Hier worden patiënten met endocriene tumoren gezien, zoals paragangliomen en hypofyseadenomen. Meestal gaat het om goedaardige tumoren.