Polikliniek

Centrale Bloedafname (CBA)

Uw behandelend arts heeft laboratoriumonderzoek aangevraagd. Dit kan betekenen dat u bloed moet laten prikken of urine, ontlasting of sputum moet inleveren. Uw behandelaar beslist welk onderzoek bij u nodig is. Ook is het mogelijk dat u bent doorverwezen om een functietest of medicijncurve uit te laten voeren. Deze testen worden door uw arts ingepland en op afspraak uitgevoerd.
Contact en locatie

Locatie

Openingstijden

De Centrale Bloedafname.
Afspraak maken

Voor de afname van bloed en/of het ophalen of inleveren van materialen hoeft u geen afspraak te maken met de Centrale Bloedafname. Als uw behandelend arts een aanvraag voor laboratoriumonderzoek heeft geplaatst is dat voldoende. U meldt zich, van ma t/m vrij tussen 8:00 en 17:00 uur op de Centrale Bloedafname (CBA), aan bij de aanmeldzuil, naast de ingang van de CBA (locatie C-2-Q, route 116). U scant de QR-code van uw dagticket. U wordt met het nummer van uw dagticket opgeroepen. Als u aan de beurt bent loopt u naar de juiste afnamecabine.

Voor de afname van bloed en/of het ophalen of inleveren van materialen hoeft u geen afspraak te maken met de Centrale Bloedafname. Als uw behandelend arts een aanvraag voor laboratoriumonderzoek heeft geplaatst is dat voldoende. U meldt zich, van ma t/m vrij tussen 8:00 en 17:00 uur op de Centrale Bloedafname (CBA), aan bij de aanmeldzuil, naast de ingang van de CBA (locatie C-2-Q, route 116). U scant de QR-code van uw dagticket. U wordt met het nummer van uw dagticket opgeroepen. Als u aan de beurt bent loopt u naar de juiste afnamecabine.

Een laboratoriumaanvraag is een paar dagen ‘geldig’. Het kan dus zijn dat de aanvraag niet meer beschikbaar is op de Centrale Bloedafname. In dat geval vragen wij u terug te gaan naar de polikliniek waar u onder behandeling bent.

In een aantal gevallen, functietest of AUC, heeft de arts wel een afspraak gemaakt.

Alle vragen kunt u stellen aan de polikliniek van uw behandelend arts.

Voorbereiden op uw bezoek

Waarom bloedafname?

Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine, ontlasting (feces) of sputum. Het laboratoriumonderzoek doen we om:

 • ziektes vast te stellen of uit te sluiten;
 • het verloop van een ziekte te beoordelen;
 • uw ingestelde behandeling te controleren of preventief onderzoek te doen.

Urine, ontlasting (feces) of sputum inleveren

Waarom bloedafname?

Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine, ontlasting (feces) of sputum. Het laboratoriumonderzoek doen we om:

 • ziektes vast te stellen of uit te sluiten;
 • het verloop van een ziekte te beoordelen;
 • uw ingestelde behandeling te controleren of preventief onderzoek te doen.

Urine, ontlasting (feces) of sputum inleveren

In overleg met de behandelend arts moet u voor bepaalde testen urine, ontlasting of sputum inleveren. Dit kan ook op de Centrale Bloedafname (CBA).

Materiaal ophalen of inleveren

Voor de verzameling van urine, ontlasting (feces) of sputum kunt u bij de CBA gratis opvangmateriaal ophalen. Ook voor het ophalen van materiaal heeft u een dagticket nodig.

U meldt zich op de Centrale Bloedafname  (CBA) aan bij de aanmeldzuil, naast de ingang (locatie C2-Q, route 116). U scant de QR-code van uw dagticket. U wordt met het nummer van de dagticket opgeroepen. Zodra u aan de beurt bent loopt u naar de balie waar ‘Afgifte/Ophalen Materialen’ staat. Is er geen laboratoriumaanvraag beschikbaar, dan vragen wij u terug te gaan naar de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Levert u het materiaal zo vers mogelijk in bij de CBA. Doe dit altijd in opvangmateriaal van het LUMC. Wij accepteren geen eigen opvangmaterialen, zoals jampotjes of drinkflessen. Dit beïnvloedt namelijk de testresultaten. Medewerkers van de CBA kunnen u voorlichten over het verzamelen en opvangen van de verschillende materialen.

Voor sommige onderzoeken moet u één of meerdere losse porties inleveren. Zie de meegegeven folder.

Instructies:

Welke functietesten doen wij op de CBA?

Op de CBA doen we ook functietesten die uw behandeld arts heeft aangevraagd.

Endocrinologische functietesten

Endocrinologie is een aandachtsgebied binnen de interne geneeskunde dat zich bezighoudt met hormonen en de organen die deze hormonen produceren. Met een endocrinologische test kan een arts een diagnose stellen over uw aandoening. Ook kan de arts zien of de medicijnen die u gebruikt, werken.

Voor de endocrinologische testen nemen wij meerdere keren bloed af binnen een bepaald tijdbestek. We brengen meestal een infuusnaald in de arm aan, die tijdens het onderzoek blijft zitten. Via dit infuussysteem wordt op verschillende tijdstippen bloed afgenomen.

Uitleg over de verschillende endocrinologische testen vindt u bij de patiëntenfolders van de afdeling endocrinologie.

Deze test wordt door uw arts ingepland en alleen op afspraak uitgevoerd. 

AUC (Area under the curve, medicijncurve)

Met deze serie testen controleren we de hoeveelheid van een bepaald medicijn in uw bloed. Hoe u zich op de bloedafname kunt voorbereiden is afhankelijk van wat uw arts voor u heeft aangevraagd. Vraag daarom uw arts hoe u zich het best kunt voorbereiden.

Deze test wordt door uw arts ingepland en alleen op afspraak uitgevoerd. 

Schirmertest (traanproductietest)

Met deze test kijken we hoeveel traanvocht er in uw ogen zit. Om dit te meten hangen we een dun papieren strookje in beide ogen. U moet uw ogen vijf minuten gesloten houden. Na deze tijd halen we de strookjes uit uw ogen en lezen we de hoeveelheid traanvocht af.

Hoe kan ik me voorbereiden?

U kunt zich voorbereiden door de volgende punten goed door te nemen:

 • u heeft een dagticket nodig, dat u kunt ophalen in de Centrale hal;
 • trek makkelijk zittende kleding aan zodat uw elleboogholte makkelijk ontbloot kan worden;

Moet ik nuchter zijn?

Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat u nuchter bent. Nuchter zijn is belangrijk omdat in sommige gevallen eten en drinken de samenstelling van uw bloed veranderen en daarmee kunnen beïnvloeden.

Wat is nuchter zijn?

Als u gevraagd is om nuchter bloed te laten prikken is het belangrijk dat u ’s ochtends uw bloed laat prikken (het liefst voor 9.00 uur). Nuchter houdt in:

 • vanaf 20.00 uur de avond vóór de bloedafname mag u niet meer eten;
 • vanaf 20.00 uur mag u alleen nog maar water drinken;
 • niet meer roken op de ochtend van bloedafname;
 • een hele dag (24-uur) vóór de bloedafname mag u geen alcohol meer drinken;
 • u mag wel uw medicijnen gewoon blijven innemen tenzij uw arts anders heeft aangegeven;
 • u laat ’s ochtends (het liefst voor 9.00 uur) uw bloed prikken bij de Centrale Bloedafname nadat u de avond daarvoor nuchter bent geweest;

Voor een aantal endocrinologische testen kunt via de website van het Leids Universitair Medisch Centrum in de patiëntenfolders lezen welke voorbereiding voor de test nodig is. Hierin staat ook beschreven of u nuchter moet zijn en wat dat inhoudt.

Als u twijfelt of u nuchter moet zijn voor de bloedafname, neem dan contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Wat neemt u mee?

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas. Zijn uw gegevens gewijzigd of bent u nog niet ingeschreven als patiënt bij het LUMC? Meld u zich dan eerst bij de centrale inschrijfbalie in de centrale hal van Gebouw 1.
 • Een dagticket, te verkrijgen in de centrale hal door u aan te melden met identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil. Dit is tot 16:30 uur mogelijk.
 • Eventueel een laboratoriumaanvraagformulier.
 • Eventueel een NIPT-aanvraagformulier en een digitaal betaalbewijs. Bij voorkeur aanmelden voor 16.00 uur.
 • Eventueel urine, feces of sputum.

Aanvullende informatie voor uw bezoek