Patiëntenfolder

24-uurs Urine verzamelen en inleveren

Uw behandelend arts heeft u gevraagd 24-uurs urine te verzamelen voor onderzoek in het laboratorium. Hierbij verzamelt u gedurende 24 uur uw urine in één of meerdere bokalen (zie afbeelding benodigdheden). In deze folder wordt beschreven hoe te handelen. Het is belangrijk dat u de instructies van deze folder nauwkeurig volgt. Indien u hiervan afwijkt, heeft dit invloed op de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Bokalen kunt u ophalen bij de Centrale Bloedafname.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Centrale Bloedafname.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Benodigdheden

 • Eén of meerdere urinebokalen
 • Eén of meerdere urinepotjes
 • Evt. een schone opvangbeker

In de bokaal dient u uw 24-uurs urine te verzamelen. Tevens heeft u een potje gekregen waarin u, na het voltooien van de 24-uurs verzameling, een deel van de urine dient over te schenken.

Aandachtspunten

 • Open het potje en de bokaal niet vóór u ze gaat gebruiken.
 • Na openen de binnenzijde van het potje, de bokaal en de deksels niet aanraken.
 • Let op: onder de sticker zit een naald. Verwijder deze niet.
 • Tijdens de menstruatie kunt u geen urine verzamelen.
 • Er mag geen urine verloren gaan tijdens de verzamelperiode, ook niet als u ontlasting heeft. Mocht dit toch gebeurd zijn; start dan het verzamelen opnieuw in een nieuwe bokaal.
 • Zorg dat de urine niet verontreinigd wordt door ontlasting.
 • Bewaar de bokaal met urine koel en donker.
 • Moet u meerdere keren 24-uurs urine verzamelen? Verzamel iedere 24 uur apart in een ongebruikte bokaal en houd alles gescheiden. Noteer op ieder potje uw achternaam, geboortedatum, startdatum en -tijd.
 • Noteer de gevraagde gegevens op de laatste pagina van de folder (zonder deze informatie kan uw urine niet in behandeling genomen worden).
 • Lever de urine op dezelfde dag, met ingevuld formulier, in nadat het verzamelen is beëindigd. (Bij 2x 24-uurs urine kunt u beide potjes tegelijk inleveren op de tweede dag nadat het verzamelen is beëindigd).
 • Alleen opvangmateriaal verstrekt door het LUMC gebruiken of evt. opvangmateriaal van een ander ziekenhuis (N.B. geen eigen potjes/flesjes).
 • Indien u naast de 24-uurs urine die u in moet leveren ook een portie urine in moet leveren, dan moet deze portie zo vers mogelijk worden opgevangen nadat u bent gestopt met het sparen van de 24-uurs urine. Zie ook de folder "Urineportie verzamelen en inleveren".

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Werkwijze

Verzamelen van 1 dag 24-uurs urine

 • Kies een dag waarop u begint met verzamelen van de 24-uurs urine. Zodra u opstaat, plast u uw blaas goed leeg in het toilet. Deze ochtendurine moet u wegspoelen. Dit is tevens de startdatum en -tijd.
 • Noteer direct daarna de startdatum en -tijd op het formulier ‘24-uurs urine verzamelen’ achter in deze folder.
 • U verzamelt vanaf dat moment, gedurende 24 uur, al uw urine in de bokaal.
 • De volgende dag, op hetzelfde tijdstip als u gestart bent met verzamelen, vangt u de laatste portie urine op. Noteer direct daarna de eindtijd op het formulier ‘24-uurs urine verzamelen’ achter in deze folder.
 • Schrijf de totale hoeveelheid urine (in ml) op het formulier. U kunt de hoeveelheid aflezen op de maatverdeling op de zijkant van de bokalen.

 • Een bokaal kan maximaal 3 liter (3000 ml) bevatten. Als u in 24 uur meer urine produceert dan in één bokaal past, gaat u verder met de volgende bokaal. (Zie: Wanneer één bokaal voor 1 keer 24-uurs urine niet voldoende is)

Het verzamelen van de 24-uurs urine is nu beëindigd.

Inleveren

Voor het laboratorium is maar een klein gedeelte van uw 24-uurs urine nodig. U gaat als volgt te werk:

 • Sluit de bokaal zorgvuldig. Meng de urine in de bokaal door deze rustig 4-5 maal ondersteboven te houden en weer rechtop te zetten.

 • Schroef de deksel van het urinepotje af. Vul het potje voor ongeveer ¾ met urine uit de bokaal.
 • Sluit het urinepotje met de deksel af en draai deze stevig vast om lekken te voorkomen.
 • Noteer op het potje uw achternaam, geboortedatum, patiëntennummer, startdatum en -tijd.
 • De resterende urine in de bokalen kunt u weggooien in het toilet. De bokalen zijn bestemd voor eenmalig gebruik en dient u dus na gebruik weg te gooien bij het plastic afval.

          

Wanneer één bokaal voor 1 dag 24-uurs urine niet voldoende is

 • Schrijf de totale hoeveelheid urine per bokaal (in ml) op het formulier. U kunt de hoeveelheid aflezen op de maatverdeling op de zijkant van de bokalen.
 • Tel de hoeveelheden van de verschillende bokalen bij elkaar op en noteer het totaal. Dit is de totale hoeveelheid verzamelde 24-uurs urine.

Inleveren

 • Indien u binnen 24 uur twee bokalen met urine heeft verzameld, meng dan eerst de beide bokalen met elkaar.
 • Schenk vanuit de meest volle bokaal (A) zoveel urine in de legere bokaal (B), totdat deze bokaal (B) bijna helemaal gevuld is. Doe de deksel op bokaal B en meng goed, 4-5 maal.


       

 • Nu schenkt u vanuit de volle bokaal (B) urine over in bokaal (A), zodat deze bijna helemaal gevuld is. Doe de deksel op de bokaal A en meng goed, 4-5 maal.


       

 • Herhaal deze stappen minimaal 3x zodat de samenstelling nagenoeg gelijk is.
 • Schroef de deksel van het urinepotje af. Vul het potje voor ongeveer ¾ met urine uit één van beide bokalen.
 • Sluit het urinepotje met de deksel af en draai deze stevig vast om lekken te voorkomen.
 • Noteer op het potje uw achternaam, geboortedatum, patiëntennummer, startdatum en -tijd.
 • De resterende urine in de bokalen kunt u weggooien in het toilet. De bokalen zijn bestemd voor eenmalig gebruik en dient u dus na gebruik weg te gooien bij het plastic afval.

Verzamelen van meerdere dagen 24-uurs urine

 • Zie: Werkwijze 1 keer 24-uurs urine.
 • De volgende dag, op hetzelfde tijdstip als u gestart bent met verzamelen, vangt u de laatste urine op in de bokaal van de eerste 24-uurs urine.
 • Noteer direct daarna de eindtijd op het formulier ‘24-uurs urine verzamelen’ achter in deze folder.
 • Deze eindtijd is de starttijd van de tweede 24-uurs urine. Vanaf dat moment, gedurende 24 uur, verzamelt u al uw urine in de tweede bokaal.
 • De tweede dag van de tweede keer 24-uurs urine, op hetzelfde tijdstip als u gestart bent met verzamelen, vangt u de laatste urine op. Noteer direct daarna de eindtijd op het formulier ‘24-uurs urine verzamelen’ achter in deze folder. Schrijf de totale hoeveelheid urine per bokaal (in ml) op het formulier. U kunt de hoeveelheid aflezen op de maatverdeling op de zijkant van de bokalen.
 • Tel, indien u binnen 24 uur twee bokalen met urine heeft verzameld, de hoeveelheden van de verschillende bokalen bij elkaar op en noteer het totaal. Dit is de totale hoeveelheid verzamelde 24-uurs urine.  Zie: Wanneer één bokaal voor 1 keer 24-uurs urine niet voldoende is.

Het verzamelen van de 24-uurs urine is nu beëindigd.

Inleveren

Voor het laboratorium is maar een klein gedeelte van uw 24-uurs urine nodig. U gaat als volgt te werk:

 • Sluit de bokaal zorgvuldig. Meng de urine in de bokaal door deze rustig 4-5 maal ondersteboven te houden en weer rechtop te zetten.

 • Schroef de deksel van het urinepotje af. Vul het potje voor ongeveer ¾ met urine uit de bokaal.
 • Sluit het urinepotje met de deksel af en draai deze stevig vast om lekken te voorkomen.
 • Noteer op ieder potje uw achternaam, geboortedatum, patiëntennummer, startdatum en -tijd.
 • De resterende urine in de bokalen kunt u weggooien in het toilet. De bokalen zijn bestemd voor eenmalig gebruik en dient u dus na gebruik weg te gooien bij het plastic afval.

        


Inleveren

U kunt het (de) potje(s), voorzien van uw achternaam, geboortedatum, patiëntennummer, startatum, starttijd en ingevulde folder inleveren bij de materialenbalie van de Centrale Bloedafname.
U kunt daar, alleen met uw dagticket, terecht van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur.

Indien bovenstaande door u niet uitvoerbaar is, dan graag alle bokalen inleveren.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. De uitslag is ook inzichtelijk via het Patiëntenportaal mijnLUMC.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts/polikliniek of de Polikliniek Centrale Bloedafname via telefoonnummer: 071-5265755.

Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw bezoek/afspraak door bij de Centrale Inschrijfbalie op de begane grond in de Centrale Hal.