TRUTH study

Informatie voor onderzoekers

Inclusion criteria

 • Age ≥ 18 years.
 • Intravenous thrombolysis (IVT) indicated (disregarding blood pressure).
 • Blood pressure (BP) above IVT thresholds* at timepoint when bolus would otherwise have been given.
 • Systolic BP > 185 mm Hg or diastolic BP > 110 mm Hg.

Exclusion criterion

 • Contraindication for IVT other than elevated blood pressure.

Stappenplan

Patiëntinformatiebrieven en toestemmingsformulieren

Deze brieven en formulieren zijn uitsluitend van toepassing in de volgende centra:

 • AMC
 • LUMC
 • Erasmus MC
 • VUmc
 • Zuyderland
 • Spaarne Gasthuis
 • MC Alkmaar
 • MC Haaglanden
 • MC Leeuwarden
 • Reinier de Graaf
 • Rijnland Ziekenhuis
 • St, Jans Gasthuis
 • St. Jansdal, VieCuri
 • Vlietland Ziekenhuis
 • Admiraal de Ruyter
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Tergooiziekenhuizen

Indien uw centrum niet bij bovengenoemde centra staat, heeft uw centrum een eigen versie van de informatiebrieven en/of toestemmingsformulieren. Deze zijn te vinden in de Investigator File in uw centrum, of op te vragen via truth@amc.nl.

Houdt u er rekening mee dat op 1 maart 2016 is overgestapt op een nieuwe versie (v2.0) van de informatiebrieven en toestemmingsformulieren.

Handleiding Informed Consent-gesprek

Het betreft een observationeel onderzoek naar patiënten die een te hoge bloeddruk hadden voor het geven van intraveneuze trombolyse. Over deze patiëntengroep is veel onbekend en voor deze groep is inzicht in de beste behandelstrategie van belang.

De proefpersoon geeft toestemming voor het gecodeerd bewaren van medische gegevens en om na 3 maanden gebeld te worden voor een korte vragenlijst. Dus voor de proefpersoon betekent het slechts 1 extra follow-up moment, geen extra bloedafnames, medicatie, onderzoeken of risico’s.

Elektronische Case Report Forms (eCRF's)

De eCRF's kunt u vinden in OpenClinica. Let op:

 • Gebruik Internet Explorer of Mozilla Firefox. OpenClinica werkt mogelijk niet goed in andere webbrowsers.
 • Gebruik uw eigen OpenClinica-account; Indien u nog geen account heeft, kunt u dit aanvragen via truth@amc.nl.
 • Specifieke instructies voor het invoeren van data voor de TRUTH studie vindt u in het instructiedocument.

Aanvullende informatie