TRUTH study

Informatie voor onderzoekers

Inclusiecriteria

 • Leeftijd ≥ 18 jaar
 • IVT geïndiceerd
 • IVT uit- of afgesteld vanwege RR > 185/110 mmHg

Exclusiecriteria

 • Naast de bloeddruk tevens andere contra-indicatie(s) voor IVT

Stappenplan

Patiëntinformatiebrieven en toestemmingsformulieren

NB. Deze brieven en formulieren zijn uitsluitend van toepassing in onderstaande centra. Indien uw centrum niet bij bovengenoemde centra staat, heeft uw centrum een eigen versie van de informatiebrieven en/of toestemmingsformulieren. Deze zijn te vinden in de Investigator File in uw centrum, of op te vragen via truth@amc.nl.

 • LUMC
 • Amsterdam UMC, locatie AMC
 • Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Erasmus MC
 • Zuyderland
 • Spaarne Gasthuis
 • MC Alkmaar
 • MC Haaglanden
 • MC Leeuwarden
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Alrijne Ziekenhuis
 • St, Jans Gasthuis
 • Ziekenhuis St. Jansdal
 • VieCuri
 • Vlietland Ziekenhuis
 • Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Tergooiziekenhuizen

Handleiding Informed Consent-gesprek

Het betreft een observationeel onderzoek naar patiënten die een te hoge bloeddruk hadden voor het geven van intraveneuze trombolyse. Over deze patiëntengroep is veel onbekend en voor deze groep is inzicht in de beste behandelstrategie van belang.

De De patiënt dient toestemming te geven voor het gecodeerd bewaren van medische gegevens, en om na 3 maanden gebeld te worden voor een korte vragenlijst. Dus voor de patiënt betekent het slechts 1 extra follow-up moment, en geen extra bloedafnames, medicatie, onderzoeken of risico's. 

Elektronische Case Report Forms (eCRF's)

De eCRF's kunt u vinden in OpenClinica. Let op:

 • Gebruik Internet Explorer of Mozilla Firefox. OpenClinica werkt mogelijk niet goed in andere webbrowsers.
 • Gebruik uw eigen OpenClinica-account; Indien u nog geen account heeft, kunt u dit aanvragen via truth@amc.nl.
 • Specifieke instructies voor het invoeren van data voor de TRUTH studie vindt u in het instructiedocument.

Aanvullende informatie