TRUTH study

De studie

Aantal geïncludeerde patiënten (39 participerende centra, update: 26-07-2019)

Achtergrond

Intraveneuze trombolyse (IVT) bij een acuut herseninfarct is gecontra-indiceerd indien patiënten een te hoge bloeddruk hebben (systolische bloeddruk > 185 of diastolische bloeddruk > 110 mmHg), vanwege een verhoogd risico op symptomatische hersenbloedingen. In de Nederlandse klinische praktijk gebruiken neurologen in deze situatie twee verschillende strategieën. De eerste strategie is antihypertensiva geven om de bloeddruk onder de afkapwaarden te krijgen (actief), de tweede strategie is afwachten en IVT alleen geven als de bloeddruk spontaan onder de afkapwaarden daalt (conservatief).

Doel

Het doel is te onderzoeken of de actieve strategie tot een betere functionele uitkomst na drie maanden leidt in vergelijking met de conservatieve strategie, zonder een toename van het aantal symptomatische hersenbloedingen.

Opzet

De ThRombolysis in UnconTrolled Hypertension (TRUTH) studie is een observationele, geclusterde, parallelle follow-up studie, waarin deelnemende centra hun lokale en uniforme behandelprotocol continueren.

Studiepopulatie

Volwassen patiënten waarbij IVT geïndiceerd is, waarbij een bloeddruk boven de afkapwaarden de enige contra-indicatie is die leidt tot uitstel of afstel. 

Interventie

De TRUTH is een observationele studie. 

Uitkomstmaten 

De primaire uitkomstmaat is de functionele uitkomst na drie maanden (modified Rankin Scale). De secundaire uitkomstmaten zijn symptomatische hersenbloedingen, IVT-percentage en deur-tot-naald-tijd.

Onderzoekers

  • Hoofdonderzoekers: Nyika Kruyt (LUMC), Paul Nederkoorn (Amsterdam UMC) 
  • Arts-onderzoekers: Thomas Zonneveld (Amsterdam UMC), Adrien Groot (Amsterdam UMC), Gaia Koster (LUMC), Truc My Nguyen (LUMC). 

Sponsor