Slaap-waakonderzoek

Onderzoeksthema's

De afgelopen jaren hebben we dankzij wetenschappelijk onderzoek veel geleerd over narcolepsie, met name over de behandeling van de symptomen. Toch zijn er ook nog veel vragen. Wat veroorzaakt deze aandoening precies? En hoe kunnen we die oorzaak vervolgens behandelen? Via deze pagina is het mogelijk iets meer te weten te komen over het onderzoek naar narcolepsie dat op dit moment wordt verricht in het LUMC en Slaap-Waakcentrum SEIN.

Ons onderzoek

Wij doen onderzoek naar uiteenlopende aspecten van narcolepsie om de hierboven genoemde vragen te beantwoorden. De lopende onderzoeken zijn grofweg te verdelen in vijf hoofdstromingen. Door te klikken op de link in de titel is per hoofdstroming meer informatie te vinden:


Auto-immuniteit als de oorzaak van narcolepsie

Waarschijnlijk ontstaat narcolepsie doordat het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt (auto-immuniteit). Daarbij raken de cellen beschadigd die de stof hypocretine aanmaken, dat zorgt voor een goed slaap-waakritme. Daarom is een belangrijk deel van ons onderzoek gericht op het afweersysteem.

Metabolisme bij narcolepsie

Gewichtstoename is een van de symptomen van narcolepsie. Hoe dat precies ontstaat, is nog niet helemaal duidelijk. Op dit moment proberen wij te achterhalen op welke manier narcolepsie kan leiden tot gewichtstoename.

Beeldvorming en vigilantie

In samenwerking met het VUmc onderzoekt promovendus Jari Gool de werking van de hersenen van patiënten met narcolepsie. Door MRI en EEG beeldvormingstechnieken te combineren, kunnen de hersengebieden die betrokken zijn bij de slaap-waakregulatie zeer precies in kaart worden gebracht en kan de activiteit over de tijd worden gevolgd. Dit geeft inzicht in het samenspel van hersenregio’s die betrokken zijn bij de symptomen en dus over de werkingsmechanismen van narcolepsie.

Autorijden en temperatuur

Narcolepsie wordt gekenmerkt door extreme slaperigheid overdag met aanzienlijke risico’s voor verkeersdeelname. Binnen Slaap-Waakcentrum SEIN en het LUMC doet promovendus Bram Urbanus onderzoek naar narcolepsie en rijvaardigheid.

School- en ouderbegeleiding kinderen met narcolepsie

Als narcolepsie op de kinderleeftijd ontstaat heeft dat nog meer impact dan wanneer het later in het leven ontstaat. Kinderen moeten zich sociaal, emotioneel en cognitief nog ontwikkelen. Dit proces wordt verstoord door de beperkingen die de narcolepsie geeft. Hiertoe is binnen Slaap-Waakcentrum SEIN een schoolbegeleidingsteam opgericht (via het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie  (LWOE)), is er een gespecialiseerd verpleegkundige die uitgebreid voorlichting geeft over al deze aspecten en uitingen (en ook ouders begeleid) en wordt er gericht psychologische ondersteuning ingezet.


Medicatieonderzoek

Naast bovenstaande hoofdstromingen, onderzoeken wij ook het effect van nieuwe medicijnen op de belangrijkste symptomen van narcolepsie. U kunt, als u daarvoor in aanmerking komt, meedoen met deze internationale onderzoeken. Door deze onderzoeken leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van betere, effectievere medicijnen voor narcolepsie.

Terug naar hoofdpagina