ARTEMIS trial

Informatie voor lokale onderzoekers

Inclusie-/exclusiecriteria

Inclusie:

  • elke patiënt welke door de meldkamer of door de ambulanceverpleegkundige ter plaatse wordt beschouwd als mogelijke IVT/IAT kandidaat ontvangt een polsbandje

Exclusie:

  • leeftijd < 18 jaar

Informed consent

Informed consent wordt aan de volgende patiëntengroep gevraagd:

  • patiënten met de diagnose herseninfarct;
  • welke zijn behandeld met IVT/IAT; én
  • een ARTEMIS polsbandje dragen

    NB. patient moet voldoen aan alle bovenstaande criteria

Het betreft een gerandomiseerd onderzoek naar het effect van visuele feedback aan hulpverleners welke direct betrokken zijn bij patiënten met (verdenking op) een acuut herseninfarct. Gekeken en gestreefd wordt naar verbetering van efficiëntie en workflow binnen de acute CVA-zorgketen.

De patiënt/vertegenwoordiger geeft toestemming voor het gecodeerd bewaren van medische gegevens, en een eenmalig telefoongesprek na 3 maanden waarin een korte vragenlijst doorgenomen zal worden. Dit komt neer op 1 additioneel follow-up moment; zonder extra bloedafnames/onderzoeken, medicatie of risico’s.

Documenten/pdf's


Standard operating procedures
Patiënteninformatiebrief + formulier informed consent