ARTEMIS trial

Informatie voor deelnemende patiënten

Doel van het onderzoek

Het doel van de ARTEMIS studie is het onderzoeken of het elektronisch in kaart brengen van het traject van huis tot aan behandeling in het ziekenhuis zorgverleners helpt sneller te kunnen starten met behandeling bij patiënten die verdacht worden van een acuut herseninfarct.

Bij een acuut herseninfarct is snel behandelen van groot belang voor betere kansen op herstel. Voordat hiermee gestart kan worden moeten echter diverse stappen worden doorlopen: de ambulance moet naar de patiënt toe rijden, de patiënt naar een ziekenhuis vervoeren, waarna diagnostiek en behandeling in het ziekenhuis plaatsvindt. Om deze processen zo snel mogelijk te laten verlopen moeten deze goed in kaart zijn gebracht.

Deelnemers van de ARTEMIS studie ontvangen al in de ambulance een polsbandje. Dit polsbandje stelt ons in staat om elektronisch in kaart te brengen hoe de route van de eerste melding in de meldkamer tot aan een eventuele behandeling is verlopen. We willen onderzoeken of deze informatie, indien deze direct en visueel - via tablets - aan zorgverleners wordt gegeven, helpt om sneller te kunnen starten met behandelen.

Wat wordt er van u verwacht

In dit onderzoek krijgt u geen andere behandeling dan de standaardzorg. U zult dezelfde controles in het ziekenhuis krijgen die u ook zou krijgen als u besluit niet aan het onderzoek mee te doen, ook zullen er geen extra onderzoeken of extra bloedafnames plaatsvinden.

Wij vragen u toestemming voor het gecodeerd verzamelen van enkele gegevens uit uw medisch dossier en om u 3 maanden na de ziekenhuisopname telefonisch te benaderen om een korte vragenlijst (ca. 10 minuten) door te nemen. De gegevens die wij verzamelen bestaan uit uw medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en klinische gegevens van uw opname. De telefonische vragenlijst gaat over uw dagelijks functioneren op dat moment.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

Deelname aan de ARTEMIS studie is vrijwillig. Deelnemers hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken uit het onderzoek. Wanneer u niet meedoet aan het onderzoek wordt u volgens de gebruikelijke richtlijnen van uw ziekenhuis behandeld.

Vergoeding

U ontvangt geen vergoeding voor deelname aan dit onderzoek.