ARTEMIS trial

Achtergrond

Achtergrond

Bij een acuut herseninfarct is behandeling middels intraveneuze trombolyse (IVT) en intra-arteriële trombectomie (IAT) bewezen effectief. Voor beide behandelingen is tijd de belangrijkste factor: hoe sneller de behandeling wordt gegeven, hoe groter de kans op herstel (time=brain). Bovendien zijn beide behandelingen alleen beschikbaar binnen een beperkt tijdvenster (voor IVT tot 4.5 uur - en voor IAT tot en 6 uur na ontstaan van symptomen). IVT kan in de meeste ziekenhuizen worden gegeven; de nieuwere IAT-behandeling (sinds 2014) wordt in een beperkt aantal gespecialiseerde stroke centra uitgevoerd, wat zorgt voor grotere logistieke uitdagingen.

Het verkorten van de tijd tussen ontstaan van symptomen en start van behandeling is vanwege het time=brain principe van cruciaal belang in de acute beroerte (CVA) zorgketen. De tijd van het eerste moment van alarmeren van de meldkamer tot aan start van behandeling (IVT en/of IAT) noemen we de totale systeem vertraging (TSV) omdat deze sterk afhankelijk is van logistiek en samenwerking tussen verschillende zorgverleners binnen de acute CVA-zorgketen.

Onderstaande figuur geeft weer uit welke (deel)trajecten de acute CVA-zorgketen bestaat, welke stappen hierin moeten worden ondernomen en welke zorgverleners hierbij betrokken zijn.

Overzicht1

Een veelbelovende methode gericht op het verkorten van de TSV is het geven van real-time visuele feedback om betrokken zorgverleners aan te moedigen efficiënter te werken. In kleine pilot studies heeft (real-time) feedback reeds goede resultaten laten zien voor patiënten met een acuut hartinfarct waarbij de tijd tot behandeling gemiddeld met 40 minuten (van 180 naar 140 minuten) afnam. Dit is echter nog nooit in een kwalitatief goede gerandomiseerde studie uitgezocht, en in het geheel niet bij patiënten met een acuut herseninfarct.