ARTEMIS trial

De ARTEMIS trial

De A Reduction in Time with Electronic Monitoring In Stroke (ARTEMIS) trial is een multicenter, gerandomiseerde open end-point trial welke zal worden uitgevoerd in de Ambulancedienstregio's Leiden, Amsterdam en Twente.

Doel

Onderzoeken of real-time visuele feedback aan zorgverleners in de acute CVA-zorgketen de TSV tot aan behandeling (IVT en/of IAT) reduceert.

Onze hypothese is dat, in vergelijking met standaard zorg, real-time visuele feedback de mediane TSV tot IAT met tenminste 20 minuten zal verkorten, en de mediane TSV tot IVT met tenminste 10 minuten.

Studiepopulatie

Patiënten ≥ 18 jaar in Ambulancedienstregio Hollands Midden, Amsterdam en Twente met verdenking ‘acute beroerte’ op basis van melding vanuit de meldkamer of door ambulancepersoneel ter plaatse.

Studie opzet

Voorafgaand aan de eigenlijke studie zal een innovatief en patiëntvriendelijk trackingsysteem worden geïntroduceerd en geoptimaliseerd. Patiënten krijgen een uniek Bluetooth polsbandje waarmee de TSV simpel, accuraat en automatisch wordt geregistreerd door middel van handhelds (in de ambulances) en tablets (in de ziekenhuizen) langs de gehele route naar behandeling met IVT en/of IAT.

Hierna volgt de ARTEMIS trial. Er zal per patiënt worden gerandomiseerd voor wel of geen real-time visuele feedback aan de zorgverleners (zie onder), tot een totaal van 500 (met IVT- en/of IAT) behandelde patiënten is bereikt.

Interventie: Real-time audiovisuele feedback aan zorgverleners

numb2Op vooraf vastgestelde locaties over de gehele behandelroute (o.a. ambulance, ingang/uitgang SEH, CT-scan en behandelkamer) worden betrokken zorgverleners via beeldschermen real-time geïnformeerd over de doorlooptijd van de patiënt waar ze op dat moment mee bezig zijn, en hoe deze doorlooptijd zich verhoudt tot een vooraf berekend gemiddelde. Via (audiovisuele) weergave van de actuele doorlooptijd en een kleurcodering zal overzichtelijk en direct duidelijk worden aangegeven of een patiënt er langer (rood) of korter (groen) over doet ten opzichte van een gemiddelde doorlooptijd in het betreffende deeltraject van de TSV.

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaat: TSV tot IAT, en TSV tot IVT.

Secundaire uitkomstmaten:

  • proportie patiënten behandeld met IVT/IAT;
  • klinische uitkomst (modified Rankin Scale) na 3 maanden;
  • safety parameters (o.a. symptomatisch intracerebraal hematoom, per abuis behandelde stroke mimics);
  • vergelijking tussen Randstedelijke en perifere ambulancedienstregio’s;
  • kosteneffectiviteit.

clinicaltrials.gov identification number: NCT02808806

  hersenstichting               invfonds