MIRAS: microRNA in acute stroke

De studie

De MicroRNA in Acute Stroke (MIRAS) studie is een multicenter studie en onderzoekt of een bloedtest in een vroege fase een patiënt met een acute beroerte kan diagnosticeren.

                                                                                                                               

Achtergrond

Een herseninfarct is een ernstige aandoening. Het is van groot belang de diagnose zo snel mogelijk te stellen, omdat dan snel met therapie gestart kan worden. Hoe sneller de behandeling gestart kan worden, hoe groter de de kansen zijn op herstel (time=brain). Met name het onderscheid met een hersenbloeding is van belang, maar ook het onderscheid met ziekten die de klinische verschijnselen van een beroerte hebben maar dit niet zijn, zogenaamde "stroke mimics". Voorbeelden hiervan zijn een epileptische aanval of migraine. 

In de praktijk is het vaak lastig de diagnose snel en accuraat te stellen. Een hersenbloeding is wel goed te zien op een CT-scan, maar een herseninfarct of een stroke mimic is dat meestal niet. Daarnaast kost een CT-scan tijd, gaat het gepaard met straling en kost het geld. Een biomarker die al in de ambulance gebruikt zou kunnen worden voor het snel stellen van de diagnose is daarom ook zeer gewenst. 

De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat microRNA's, dit zijn kleine niet coderende stukjes RNA die bij allerlei pathologische processen vrij komen in de bloedbaan, erg specifiek zijn voor een bepaalde ziekte, waaronder een herseninfarct of hersenbloeding. 

Wij willen hier meer onderzoek naar doen. 

Doel 

Het primaire doel van de MIRAS-studie is om expressieprofielen van verschillend gereguleerde circulerende microRNA's te identificeren bij patiënten met een acuut herseninfarct, hersenbloeding of stroke mimic.

Het uiteindelijke doel is om in de toekomst een point-of-care test (POCT) te ontwikkelen in samenwerking met TU Delft, welke kan differentiëren tussen verschillende beroerte subtypen in de acute fase.                         

Studiepopulatie

Patiënten die worden binnengebracht op de eerste hulp met verdenking acute beroerte.
In totaal worden in deze studie 120 patiënten geïncludeerd: patiënten met een herseninfarct (40); hersenbloeding (40) of een stroke mimic (40).           

Studie opzet

Het betreft een observationele studie, waarin deelnemende centra hun huidige behandelprotocol kunnen continueren. Patiënten die worden binnengebracht op de eerste hulp met verdenking acute beroerte kunnen meedoen aan deze studie. Bij deze patiënten wordt bij binnenkomst op de eerste hulp, tweemaal gedurende de opname en nog eenmaal na 6-8 weken (extra) bloed afgenomen voor onderzoek. 

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat zijn de veranderingen in expressieprofielen van verschillend gereguleerde circulerende microRNA's in de drie verschillende groepen (patiënten met een acuut herseninfarct, hersenbloeding of stroke mimic). Secundaire uitkomsten zijn o.a. ernst en locatie van de beroerte, ontslagdiagnose en functionele uitkomst gemeten met behulp van de modified Rankin Scale. 

Samenwerking

De MIRAS studie wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd tussen de afdelingen Neurologie, Heelkunde en de Spoedeisende hulp. De patiënten met een verdenking op een acute beroerte worden opgevangen op de Spoedeisende hulp waarna er vaak direct bloedafname volgt. De microRNA bepalingen van deze bloedsamples worden in het laboratorium van de Heelkunde uitgevoerd. 

Momenteel zijn wij bezig met het uitbreiden van de MIRAS studie naar het HMC+, locatie Den Haag. 
Verder maken wij deel uit van het project Circulating Nanotracs to Identify the Cause of Stroke (CINTICS) dat uitgevoerd wordt in samenwerking met TU Delft en het Amsterdam UMC, locatie Amsterdam.   

Sponsor