Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Kinderstamceltransplantatie en -celtherapie

In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis krijgen kinderen met ernstige, niet-kwaadaardige bloed- of afweerziektes een stamceltransplantatie. In 1968 werd in Leiden de eerste succesvolle stamceltransplantatie in Europa bij een baby verricht. Het kind had de zeldzame afweerziekte SCID.

 • Kinderen met (bloed)kanker die een stamceltransplantatie nodig hebben, worden in het Prinses Máxima Centrum behandeld. Wij werken daarmee nauw samen, alsook met andere ziekenhuizen in Europa. Ons transplantatieprogramma is JACIE-geaccrediteerd (Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT).

Op onze afdeling werken kinderartsen gespecialiseerd in de afweer (immunologen) en kinderartsen gespecialiseerd in bloed en beenmergziekten (hematologen).

 • Kinderen met (bloed)kanker die een stamceltransplantatie nodig hebben, worden in het Prinses Máxima Centrum behandeld. Wij werken daarmee nauw samen, alsook met andere ziekenhuizen in Europa. Ons transplantatieprogramma is JACIE-geaccrediteerd (Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT).

Op onze afdeling werken kinderartsen gespecialiseerd in de afweer (immunologen) en kinderartsen gespecialiseerd in bloed en beenmergziekten (hematologen).

Informatie over stamceltransplantatie

Uitgebreide informatie over alle aspecten van de stamceltransplantatie kunt u hier vinden.

Klik dan op > geen inloggegevens?

Kies dan bij Selecteer uw zorgtraject het Zorgtraject Kinderstamceltransplantatie

Wat we doen

Welke kinderen behandelen we?

Op de stamceltransplantatie-afdeling van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis behandelen we kinderen met ernstige ziektes van het bloed, de afweer of het beenmerg. Het doel is de ziekte te genezen, met zo min mogelijk bijwerkingen.

Wat is een stamceltransplantatie?

Bij een stamceltransplantatie worden zieke stamcellen vervangen door gezonde stamcellen van iemand anders (een donor). Eerst worden de eigen stamcellen kapot gemaakt. Dit gebeurt door chemotherapie en immuuntherapie.

Welke kinderen behandelen we?

Op de stamceltransplantatie-afdeling van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis behandelen we kinderen met ernstige ziektes van het bloed, de afweer of het beenmerg. Het doel is de ziekte te genezen, met zo min mogelijk bijwerkingen.

Wat is een stamceltransplantatie?

Bij een stamceltransplantatie worden zieke stamcellen vervangen door gezonde stamcellen van iemand anders (een donor). Eerst worden de eigen stamcellen kapot gemaakt. Dit gebeurt door chemotherapie en immuuntherapie.

Wanneer is een stamceltransplantatie een goede behandeling?

Dit hangt van veel dingen af:

 • Welke ziekte het kind heeft.
 • Hoeveel last het kind van de ziekte heeft.
 • Of er een andere manier is om de ziekte te behandelen.
 • Soms is een transplantatie een te groot risico.

We bespreken dit met de dokter die het kind goed kent (de verwijzer). Ook bespreken we het met collega’s. Uiteindelijk maken we samen met het kind en met de ouders een beslissing.

Stamceltransplantatie, wat is het?

Deze video is ook beschikbaar met de volgende ondertiteling: Arabisch, Turks en Engels. Klik op onderstaande pijl om deze te bekijken.

Behandelingen

Welke ziektes kunnen in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis behandeld worden met een stamceltransplantatie?

Hemoglobinopathieën (ziektes van de rode bloedcellen), bijvoorbeeld:

 • Sikkelcelziekte
 • Beta-thalassemie

Ziektes van het beenmerg, bijvoorbeeld:

 • Ernstige aplastische anemie (SAA)
 • Blackfan Diamond anemie (BDA)
 • Ernstige congenitale neutropenie (SCN)
 • Andere zeldzame, genetische beenmergziektes

Welke ziektes kunnen in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis behandeld worden met een stamceltransplantatie?

Hemoglobinopathieën (ziektes van de rode bloedcellen), bijvoorbeeld:

 • Sikkelcelziekte
 • Beta-thalassemie

Ziektes van het beenmerg, bijvoorbeeld:

 • Ernstige aplastische anemie (SAA)
 • Blackfan Diamond anemie (BDA)
 • Ernstige congenitale neutropenie (SCN)
 • Andere zeldzame, genetische beenmergziektes

Ziektes van de afweer, bijvoorbeeld:

 • Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH)
 • Ernstige gecombineerde afweerstoornis (SCID)
 • Chronische granulomateuze ziekte (CGD)
 • Interferon gamma receptor deficiëntie
 • Andere ernstige, zeldzame afweerziektes

Stamceldonor

Bij een stamceltransplantatie krijgen kinderen gezonde bloedvormende stamcellen van een donor. Soms kan een familielid donor zijn, bijvoorbeeld een broertje, zusje of één van de ouders. Is dat niet het geval, dan zoeken we in een wereldwijde database naar de meest geschikte donor.

Chemotherapie en immuuntherapie

Bij een stamceltransplantatie moet er ruimte komen in het beenmerg voor de nieuwe stamcellen van de donor. Dit gebeurt met chemotherapie. Meestal is er ook een medicijn tegen afweercellen nodig. Dit is immuuntherapie.

50 jaar stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie voor sikkelcelziekte. Dr Smiers (cyberpoli)

Afspraak en opname

Opname voor stamceltransplantatie

Kinderen liggen meestal twee maanden in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis voor een stamceltransplantatie. Soms duurt de opname nog langer. Tijdens de behandeling moet het kind extra beschermd worden tegen ziektes. Dat noemen we ‘isolatie’. De opname voor stamceltransplantatie is op afdeling Strand. Klik hier voor afdeling strand.

Opname voor stamceltransplantatie

Kinderen liggen meestal twee maanden in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis voor een stamceltransplantatie. Soms duurt de opname nog langer. Tijdens de behandeling moet het kind extra beschermd worden tegen ziektes. Dat noemen we ‘isolatie’. De opname voor stamceltransplantatie is op afdeling Strand. Klik hier voor afdeling strand.

Bezoek aan de polikliniek

De eerste tijd na de transplantatie zien we de kinderen iedere week op de poli voor controle. Daarna kan dat steeds minder vaak. De policontroles zijn op kinderpoli Stad.

Dagopname

De eerste tijd na de transplantatie zijn er soms nog medicijnen via het infuus nodig. Dit kan met een dagopname, meestal op kinderpoli Stad.

Late effecten en follow-up

Vanaf twee jaar na de transplantatie worden kinderen gezien op de LEEF-poli (Late Effecten En Follow-up). Dit is eerst bij een kinderarts, vanaf 18 jaar bij een internist.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Op onze afdeling doen we veel wetenschappelijk onderzoek naar stamceltransplantatie bij kinderen. Het doel van ons onderzoek is om de behandeling steeds beter en veiliger te maken. Zie de Research-pagina voor een uitgebreid overzicht van ons onderzoek.

Een aantal voorbeelden van ons wetenschappelijk onderzoek:

 • We onderzoeken hoe het afweersysteem na de transplantatie functioneert.
 • We onderzoeken welke chemotherapie of immuuntherapie het beste is.
 • We onderzoeken nieuwe therapieën, zoals gentherapie.
 • We onderzoeken hoe we graft-versus-host ziekte kunnen voorkomen en behandelen.
 • We onderzoeken wat de beste behandeling is voor kinderen met specifieke ziektes, bijvoorbeeld sikkelcelziekte of hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH).
 • We onderzoeken wat de late effecten zijn van een stamceltransplantatie bij kinderen met een bloed- of afweerziekte.

Ons team

Stafartsen:

Prof. Dr. Arjan Lankester
Kinderimmunoloog/infectioloog
Hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder stamceltransplantatie
Aandachtsgebieden: gentherapie, CTLA-4 haplo-insufficiëntie, STIM-1 deficiëntie

Dr. Frans Smiers
Kinderhematoloog
Aandachtsgebieden: sikkelcelziekte, thalassemie, aangeboren beenmergfalen

Dr. Robbert Bredius
Kinderimmunoloog/infectioloog
Aandachtsgebieden: SCID, MSMD/ interferon gamma receptor deficiëntie, chronische granulomateuze ziekte (CGD)

Stafartsen:

Prof. Dr. Arjan Lankester
Kinderimmunoloog/infectioloog
Hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder stamceltransplantatie
Aandachtsgebieden: gentherapie, CTLA-4 haplo-insufficiëntie, STIM-1 deficiëntie

Dr. Frans Smiers
Kinderhematoloog
Aandachtsgebieden: sikkelcelziekte, thalassemie, aangeboren beenmergfalen

Dr. Robbert Bredius
Kinderimmunoloog/infectioloog
Aandachtsgebieden: SCID, MSMD/ interferon gamma receptor deficiëntie, chronische granulomateuze ziekte (CGD)

Dr. Dagmar Berghuis
Kinderimmunoloog/infectioloog
Aandachtsgebieden: SCID, gentherapie, ICF syndroom

Dr. Alexander Mohseny
Kinderhematoloog
Aandachtsgebieden: verworven beenmergfalen/SAA (ernstige aplastische anemie), sikkelcelziekte

Dr. Emmeline Buddingh
Kinderimmunoloog/infectioloog
Aandachtsgebieden: HLH, STAT1/STAT3 mutaties, GVHD

Dr. Anne de Pagter
Kinderhematoloog
Aandachtsgebieden: late effecten en follow up, waardegedreven zorg

 

Fellows:

Dr. Carolien Haazendonk
Fellow kinderhematologie
Aandachtsgebied: hematologie

Drs. Karlijn van Balkom
Fellow kinderhematologie
Aandachtsgebied: hematologie

 

Verpleegkundig specialisten:

Trude Minnee
Verpleegkundig specialist
Aandachtsgebied: poliklinische zorg na stamceltransplantatie, transitie naar volwassen zorg

Judith Timmermans
Verpleegkundig specialist in opleiding
Aandachtsgebied: hematologie