Patiëntenfolder

Kinderstamceltransplantatie, voorbereiding op opname in het ziekenhuis

Voor de behandeling krijg je gesprekken in het ziekenhuis. Dit wordt een intake genoemd.

Je krijgt gesprekken met:

  • Je dokter

  • Verpleegkundige

  • Maatschappelijk werker (begeleidt ouders)

  • Psycholoog of pedagogisch medewerker of allebei (begeleidt kinderen)

  • Mensen van school (ziekenhuis school)

  • Fysiotherapeut

  • Diëtist

Voor ouders: Hoe kan ik het beste mijn kind voorbereiden op de stamcel-transplantatie?

Door informatie te geven en eerlijk te zijn, krijgen kinderen vertrouwen.

Een kind dat goed voorbereid is, laat minder problemen zien in het ziekenhuis en thuis.

Ieder kind is anders, daarom is de voorbereiding en begeleiding per kind verschillend.

Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met de leeftijd en ontwikkeling van uw kind.

Hieronder staat daarom per leeftijd de informatie. 

Jonge kinderen van 0-4 jaar oud

Jonge kinderen leven vooral bij het moment.

Het is goed om uw kind een dag van te voren te vertellen wat er gaat gebeuren.

Het is belangrijk dat er een bekend persoon aanwezig is.

Als een kind zich niet lekker voelt, is het vaak verdrietig of boos.

Een duidelijk dagritme, eigen speelgoed, dekentje en knuffels zijn helpend. 

Kinderen van 4-12 jaar oud

Kinderen in deze leeftijd begrijpen al meer van hun ziekte en de behandeling.

Ze denken na over het ziek zijn en hebben vragen.

Daarom is het belangrijk dat zij op tijd informatie krijgen over de ziekte en behandeling.

Foto’s en video’s over het ziekenhuis en behandeling, helpen het kind om de informatie beter te begrijpen. 

Tieners

Tieners begrijpen goed hoe ziek zij zijn.

Zij willen voor zichzelf zorgen, maar hebben in het ziekenhuis weer hulp nodig van ouders en personeel.

Tieners verliezen het gevoel van controle over zichzelf en hun lichaam.

Belangrijk is om hen mee te laten beslissen en te praten over vragen, zorgen en emoties.

Help het kind om contact te houden met vrienden en vriendinnen. 

Lees meer op de website:

https://www.lumc.nl/patientenzorg/praktisch/patientenfolders/Opname-en-verblijf-van-uw-kind-in-het-Willem-Alexander-Kinderziekenhuis