Patiëntenfolder

Kinderstamceltransplantatie, psychosociale zorg

In het ziekenhuis maak je kennis met het team psychosociale zorg.

Het team psychosociale zorg bestaat uit:

  • Maatschappelijk werk

  • Medisch pedagogische zorg

  • Kinderpsychologie

  • Educatieve voorziening (school)

Maatschappelijk werk (voor ouders)

De maatschappelijk werker richt zich op de begeleiding van de ouders.

De behandeling van uw kind heeft ook gevolgen voor het hele gezin.

De maatschappelijk werker praat met u over:

  • In kaart brengen van uw thuis situatie

  • Bespreken wat de behandeling betekent voor u en uw gezin

  • Meedenken over werk en verlof 

Heeft u vragen?

Bel dan naar maatschappelijk werk: 071-5299145.

Of mail naar: etouder@lumc.nl

Medisch pedagogische zorg

De medisch pedagogisch zorgverlener is een medewerker die uitleg geeft over onderzoeken en de behandeling.

Zo weet je wat er gaat gebeuren.

De medisch pedagogisch zorgverlener kan helpen bij medische handelingen en onderzoeken.

Een aantal keren per week komen ze langs om met je te praten.

Heb je vragen?

Mail dan naar: pedagogischezorgwakz@lumc.nl

Kinderpsychologie

Als je een stamcel-transplantatie krijgt, gebeurt er veel in jullie leven.

Je kunt een tijd niet thuis zijn.

Je wordt soms best ziek.

Hierdoor kan je je verdrietig, boos of bang voelen.

De psycholoog kan je helpen omgaan met deze gevoelens.

De psycholoog:

  • Praat met je

  • Bedenkt een plan met je

  • Doet oefeningen met je

Zo kan je je weer fijner voelen.

De psycholoog is er ook voor je ouders.

Heb je vragen?

Mail dan naar: kjc_psychologen_wakz@lumc.nl


Educatieve voorzieningen (ziekenhuis school)

Je kan door de behandeling lange tijd niet naar school.

Als jij en je ouders het goed vinden, nemen wij daarna contact op met jouw school.

In het ziekenhuis geven wij jouw les. 

We werken samen met jouw leraren.

Je neemt je schoolwerk mee naar het ziekenhuis.

Via een video verbinding is het mogelijk om de lessen in je eigen klas te volgen.

Dit heet Klasse-contact.

Hiervoor vragen wij ook toestemming aan je ouders en je school.

Als je naar huis gaat, mag je nog niet meteen naar school.

Dan krijgt je thuis les.

Wij blijven vragen of dit goed gaat.

Na een tijd mag je weer terug naar school.

De dokter bespreekt wanneer dit kan.

Heb je vragen?

Of heb je problemen op school?

Bel dan naar de ziekenhuisschool: 071-5262830.

Of mail dan naar: educatievevoorziening@lumc.nl.