Mohs micrografische chirurgie

De afdeling Huidziekten van het LUMC heeft de beschikking over Mohs micrografische chirurgie.

Mohs micrografische chirurgie, kortweg Mohs chirurgie, is een speciale operatiemethode om bepaalde vormen van huidkanker te verwijderen, meestal in het gezicht. De naam is ontleend aan Frederik Mohs, een Amerikaanse dermatoloog die deze operatietechniek heeft ontwikkeld.

Hierbij wordt nadat de tumor is weggesneden direct gekeken onder de microscoop of alle huidkanker is verwijderd. Zolang er nog huidkanker gezien wordt in een van de uiterste snijvlakken, wordt er plaatselijk nog wat weefsel verwijderd, totdat er echt geen spoor meer te vinden is van de tumor. Op deze manier wordt het (onnodig) verwijderen van gezond weefsel of een tweede operatie voorkomen. De ingreep wordt verricht onder plaatselijke verdoving en gebeurt in dagbehandeling.

Bij gewone excisies wordt meestal een ellips (ovaal) uitgesneden die overal even dik is (de volledige dikte van de huid). Bij het histopathologisch onderzoek worden enkele plakjes weefsel bekeken. Zie het als een brood waarvan enkele plakken brood bekeken worden om te zien of de tumor niet in de snijranden (korst van t brood) zit. Als een tumor niet al s een mooi rond bolletje groeit maar met uitlopers groeit (zoals de wortels van een boom), dan kunnen deze uitlopers zitten in de plakken die niet bekeken worden en dus worden gemist bij het pathologisch onderzoek. Bij Mohs chirurgie wordt de gehele snijrand bekeken. Als het ware de buitenste schillen van een ui die in zijn geheel bekeken worden. Bij Mohs chirurgie wordt gebruik gemaakt van vriescoupes die na ongeveer een tot twee uur klaar zijn om bekeken te worden. De techniek is vooral geschikt voor het basaalcelcarcinoom. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om basaalcelcarcinomen in het gezicht, met een agressieve groeiwijze of die niet geheel verwijderd zijn bij eerdere excisie of zijn teruggekomen in een litteken. Echter Mohs chirurgie wordt ook steeds meer toegepast voor andere tumoren zoals plaveiselcelcarcinomen, dermatofibrosarcoma protuberans en atypisch fibroxanthoom.  

Patiëntenfolder Mohs 

Voor verwijzers:
U kunt patiënten verwijzen voor Mohs micrografische chirurgie naar het LUMC. U kunt hiervoor bellen naar het secretariaat tussen 09.00 – 13.00 uur: 071-5262630 of een verwijsbrief faxen naar 071-5248106
Belangrijk is om niet vergeten het PA nr van de histologie die van de laesie is verricht in de verwijsbrief te melden.