Patiëntenfolder

Lichttherapie UVB/TL01-behandeling handen en/of voeten

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een afspraak te maken bij de afdeling Lichttherapie van het LUMC. Deze folder geeft informatie over lichttherapie met ultraviolet (uv). Heeft u na het lezen nog vragen, dan is de arts of verpleegkundige graag bereid deze te beantwoorden.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Huidziekten.

Onze zorg

Wat is Lichttherapie UVB/TL01-behandeling handen en/of voeten?

Bij lichttherapie wordt gebruik gemaakt van kunstlicht. Veel mensen brengen lichttherapie in verband met radiotherapie (bestraling). Dat is een misverstand: lichttherapie heeft niets te maken met radioactieve straling. Het is bekend dat natuurlijk zonlicht een gunstig effect heeft op sommige huidziekten. Dit effect ontstaat voornamelijk door een bepaald deel van het zonlicht: het uv-licht. Dit uv-licht is onderverdeeld in drie soorten: uv-A, uv-B en uv-C. Uv-C is gevaarlijk en komt op aarde niet voor. Uv-A-licht wordt ook gebruikt in zonnebanken. Uv-A en uv-B-licht worden gebruikt bij lichttherapie.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Voordat u behandeld wordt, maken we samen met u de afspraken voor de belichtingen. De verpleging maakt deze afspraken tot aan uw volgende polibezoek. Op deze datum bekijkt de arts hoe het met u gaat. Als het nodig blijkt, worden er nieuwe afspraken gemaakt.  

Let op dat u zich elke keer op de verpleegkundigenpost meldt wanneer u voor de behandeling komt.   

Bij de behandelingen wordt een strikt tijdschema aangehouden. We vragen u daarom op tijd te komen. Kunt u onverwachts niet naar een afspraak komen? Laat ons dit dan weten via een van onderstaande telefoonnummers, zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Wanneer u medicijnen gebruikt of wanneer uw medicijngebruik verandert, is het belangrijk dat u ons op de hoogte brengt. Sommige medicijnen kunnen de huid erg gevoelig maken voor ultraviolet licht. Het kan zijn dat we dan de belichtingsdosis verlagen. Soms komt het voor dat we de behandeling (tijdelijk) staken.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Uv-b-licht is het deel van licht dat gemakkelijk zonnebrand veroorzaakt. Daarom beginnen we de behandeling met een zeer korte belichtingstijd. Gedurende de behandeling wordt stapsgewijs de dosis steeds opgehoogd.  

Tijdens de behandeling worden de handen en/of voeten belicht in een speciale lichtcabine. In deze cabine kunnen alleen de voeten en/of handen belicht worden. De belichtingstijd varieert van enkele seconden tot maximaal 14 minuten.  

Door overmatige blootstelling aan uv-licht kunnen verbrandingen optreden. Vermijd daarom op de dag dat u belicht wordt langdurige blootstelling aan zonlicht. Vermijd ook blootstelling aan andere vormen van (kunst)licht, zoals bijvoorbeeld een hoogtezon, zonnebank of solarium.  

Tijdens de lichttherapie wordt u 2 tot 3 keer per week ononderbroken behandeld. Het is dus zeer belangrijk dat u de behandeling niet of zo weinig mogelijk onderbreekt, omdat het resultaat anders aanzienlijk vermindert. 

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Tijdens de behandeling droogt de huid iets uit. Wanneer u veel last van schilfers heeft, raden wij u aan de plekken zoveel mogelijk in te smeren met vaseline of een vette crème. Op die manier blijft er zo weinig mogelijk schilfering op de plekken zitten.  

U kunt zowel voor de droge huid als voor de schilfers een recept meekrijgen.  

Tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken, is het de bedoeling dat u de volgende voorschriften volgt:  

  • Op de belichtingsdag geen corticosteroïden, Protopic of teerzalven smeren.
  • Op de belichtingsdag mag er tot 3 uur voor en uiteraard na de belichting gesmeerd worden met crèmes en zalven die de huid soepel houden.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Er is weinig kans op bijwerkingen, maar het kan voorkomen dat uw huid direct na de belichting droog aanvoelt. Soms komt het voor dat de huid heftig reageert op het licht, waardoor een soort zonverbranding ontstaat. In dat geval wordt de huid 8 uur na de belichting rood, pijnlijk en ontstaat er jeuk. Wanneer deze reactie zich voordoet moet u dit melden bij het eerstvolgende bezoek. De verpleegkundige zal de dosis dan aanpassen.  

Meld ook ernstige verbrandingen. Die zijn gelukkig zeldzaam en zullen onder normale omstandigheden niet voorkomen.  

Het is bekend dat door langdurig behandeling met uv-licht de huid sneller veroudert. Wij raden u aan het te melden als er ongewone plekjes ontstaan.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Polikliniek Huidziekten  

Lichttherapie (route 016, zone B1-66) LUMC  

Albinusdreef 2, 2300 RC Leiden  

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en tussen 13.30-16.30 uur. 

  

Telefoonnummers: 071-526 54 66 en 071-526 26 33.