Afdeling

Huidziekten

De afdeling dermatologie houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van patiënten met huidziekten. Binnen dermatologie zijn er spreekuren voor patiënten met huidkanker, waaronder huidlymfomen, atypische moedervlekken en melanomen & niet gepigmenteerde vormen van huidkanker. Hiervoor is de afdeling aangewezen als topreferentiecentrum en tezamen vormen zij sinds 1981 het Huidkanker Centrum LUMC.
Patiëntenzorg

De afdeling Dermatologie (Huidziekten) houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van patiënten met huidziekten.

De afdeling biedt u ook de best mogelijke zorg op het gebied van huidkanker. Het Huidkanker Centrum LUMC is hierin gespecialiseerd.

Aandachtsgebieden

Dermatoscoop-rug-DSC_3116-710x710.jpgBinnen de afdeling Dermatologie heeft het LUMC een Huidkanker Centrum met spreekuren voor patiënten met een vorm van huidkanker:

  • Huidlymfoom
  • Melanoom, erfelijk melanoom
  • Plaveiselcelcarcinoom, huidtumoren na orgaantransplantatie
  • Basaalcelcelcarcinoom, Mohs chirurgie

Het LUMC is topreferentiecentrum voor de groepen van huidkanker. Dat betekent dat er hooggespecialiseerde zorg wordt geleverd.

Naast de polikliniek voor Algemene Dermatologie zijn er speciale spreekuren voor klachten als eczeem, psoriasis, allergologie (overgevoeligheidsreacties), auto-immuun huidziekten, blaarziekten en biologicals.

Polikliniek en verpleegafdeling

Patiënt doorverwijzen

Verwijzen door huisarts & tertiaire verwijzers

Telefoon: 071 526 26 30, optie 9

Bereikbaarheid: 08:30 tot 13:00 uur en 14:00 tot 16:30 uur

Huisarts meldt de patiënt aan via Zorgdomein.

Spoedverwijzing

Telefoon: 071 526 26 30, optie 9

Bereikbaarheid: 08:30 tot 13:00 uur en 14:00 tot 16:30 uur

Opsturen van aanvullende gegevens

E-mail: huidziekten@lumc.nl

Voorlichtingsfolders

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) heeft in voorlichtingsfolders een aantal dermatologische aandoeningen beschreven.

Onderwijs

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de afdeling Huidziekten van het LUMC. Hiermee draagt de afdeling bij aan kwalitatief goede zorg voor mensen met huidziekten ook in de toekomst. De afdeling Huidziekten houdt zich onder andere bezig met onderwijs voor de studie Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, nascholing voor medische professionals en opleiding voor dokters-assistenten.

Research

Het huidkankeronderzoeksprogramma van de afdeling Dermatologie omvat vier hoofdlijnen:

  • Cutaan lymfoom
  • Familiair melanoom
  • Huidcarcinoom, vooral bij orgaantransplantatiepatiënten
  • Ziekte Huidmodellen

Deze hebben een combinatie van fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek gemeen, coördinatie door dermatologen en wetenschappers en patiëntengroepen waarvoor de afdeling Dermatologie fungeert als tertiair verwijzingscentrum. Het centrale thema binnen alle vier de onderzoekslijnen is de moleculaire karakterisering van de daaropvolgende stadia van tumorprogressie. De gebruikte methoden omvatten onder meer microarraytechnologie en proteomics, (moleculair) epidemiologisch onderzoek om relevante risicofactoren te identificeren, transgene muismodellen, celculturen en gekweekte menselijke huidequivalenten. Het uiteindelijke doel is het identificeren en gebruiken van nieuwe diagnostische en prognostische markers en het identificeren van nieuwe doelen voor therapeutische of preventieve interventie.

Over de afdeling

Contactgegevens

Polikliniek Huidziekten

Routenummer: 16
locatie: B-1-Q

Telefoon: 071 526 26 30
Ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Stafsecretariaat

Het secretariaat van de hoogleraren/stafartsen bevindt zich op B-1-Q (1e etage, route 16, kamer B1-92) en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

Polikliniek Huidziekten

Routenummer: 16
locatie: B-1-Q

Telefoon: 071 526 26 30
Ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Stafsecretariaat

Het secretariaat van de hoogleraren/stafartsen bevindt zich op B-1-Q (1e etage, route 16, kamer B1-92) en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

Onderwijssecretariaat

Het onderwijssecretariaat bevindt zich op B-1-Q (1e etage, route 16, B-1-92) en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

Research laboratorium

Het research laboratorium bevindt zich op C-0-3 en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

  • Telefoon: 071 526 63 18

Postadres
Huidziekten laboratorium, C-0-3
Postbus 9600, 2300 RC Leiden