Patiëntenzorg

Emails i.v.m. afspraken van de polikliniek Huidziekten

Start afspraak melding per mail

Het LUMC neemt het initatief om poliklinische afspraken daar waar mogelijk telefonisch, of op een later tijdstip te laten plaatsvinden. Dit doen we om het risico op verspreiding van het coronavirus in het LUMC zoveel mogelijk te beperken.

Het betreffen uiteraard alleen afspraken waarbij uw behandelend specialist het medisch verantwoord vindt om deze telefonisch of later te laten plaatsvinden. Alle polikliniekafspraken waarbij het noodzakelijk is om in het LUMC aanwezig te zijn, gaan gewoon door.

Is uw emailadres bij ons bekend, krijgt u vanaf 1 april een email dat er een nieuwe afspraak is gemaakt, of een bestaande is gewijzigd. In de mail verwijzen we voor meer informatie naar het patientportaal. U wordt in ieder geval ook per brief of telefonisch ingelicht over uw afspraak.

Bent u niet benaderd door uw polikliniek? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Veel gestelde vragen met antwoorden over het versturen van emails rondom afspraken:


Ik wil geen mail gestuurd krijgen over mijn afspraken.
Ik kan niet zien in de mail van welke afdeling de mail afkomstig is.