Medewerkers

Hier treft u een overzicht van de medewerkers. Click op de naam voor een korte CV.

Stafleden


Artsen in opleiding tot dermatoloog


Arts-onderzoekers


Organisatorisch manager polikliniek


Patientensecretariaat


Verpleegkundigen polikliniek


Doktersassistenten


Doktersassistenten in opleiding


Fotograaf


Laboratorium polikliniek


Research laboratorium


Stafsecretariaat


Facilitair medewerker


Wetenschapsstagiaires


Onderzoekers in opleiding


Gastonderzoekers


Emeritus professoren