Afdeling

Huidziekten

De afdeling dermatologie houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van patiënten met huidziekten. Binnen dermatologie zijn er spreekuren voor patiënten met huidkanker, waaronder huidlymfomen, atypische moedervlekken en melanomen & niet gepigmenteerde vormen van huidkanker. Hiervoor is de afdeling aangewezen als topreferentiecentrum en tezamen vormen zij sinds 1981 het Huidkanker Centrum LUMC.
Patiëntenzorg

De afdeling Dermatologie (Huidziekten) houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van patiënten met huidziekten.

De afdeling biedt u ook de best mogelijke zorg op het gebied van huidkanker. Het Huidkanker Centrum LUMC is hierin gespecialiseerd.

Aandachtsgebieden

Dermatoscoop-rug-DSC_3116-710x710.jpgBinnen de afdeling Dermatologie heeft het LUMC een Huidkanker Centrum met spreekuren voor patiënten met een vorm van huidkanker:

  • Huidlymfoom
  • Melanoom, erfelijk melanoom
  • Plaveiselcelcarcinoom, huidtumoren na orgaantransplantatie
  • Basaalcelcelcarcinoom, Mohs chirurgie

Het LUMC is topreferentiecentrum voor de groepen van huidkanker. Dat betekent dat er hooggespecialiseerde zorg wordt geleverd.

Naast de polikliniek voor Algemene Dermatologie zijn er speciale spreekuren voor klachten als eczeem, psoriasis, allergologie (overgevoeligheidsreacties), auto-immuun huidziekten, blaarziekten en biologicals.

Polikliniek en verpleegafdeling

Patiënt doorverwijzen

Verwijzen door huisarts & tertiaire verwijzers

Telefoon: 071 526 26 30, optie 9

Bereikbaarheid: 08:30 tot 13:00 uur en 14:00 tot 16:30 uur

Huisarts meldt de patiënt aan via Zorgdomein.

Spoedverwijzing

Telefoon: 071 526 26 30, optie 9

Bereikbaarheid: 08:30 tot 13:00 uur en 14:00 tot 16:30 uur

Opsturen van aanvullende gegevens

E-mail: huidziekten@lumc.nl

Onderwijs

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de afdeling Huidziekten van het LUMC. Hiermee draagt de afdeling bij aan kwalitatief goede zorg voor mensen met huidziekten ook in de toekomst. De afdeling Huidziekten houdt zich onder andere bezig met onderwijs voor de studie Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, nascholing voor medische professionals en opleiding voor dokters-assistenten.

Research

The skin cancer research program of the Department of Dermatology includes four main lines of research: 

  • Cutaneous Lymphoma
  • Familial melanoma
  • Skin carcinoma, particularly in organ-transplant patients
  • Disease Skin models

These have in common a combination of basic, translational and clinical research, coordination by dermatologists and scientists and patient groups for which the Dept. of Dermatology serves as a tertiary referral centre. The central theme within all four lines of research is the molecular characterization of the subsequent stages of tumour progression. Methods employed include microarray technology and proteomics, (molecular) epidemiological studies to identify relevant risk factors, transgenic mouse models, cell cultures and cultured human skin equivalents. The ultimate goal is to identify and utilize new diagnostic and prognostic markers and to identify new targets for therapeutic or preventive intervention.

Over de afdeling

Contactgegevens

Polikliniek Huidziekten

Routenummer: 16
locatie: B-1-Q

Telefoon: 071 526 26 30
Ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Verpleegafdeling Chirurgie 1

Routenummer: 708
Locatie: J-10-Q

Telefoon: 071 528 46 86
Bij voorkeur telefonisch contact tussen 10.00 - 16.00 uur

Bezoektijden: 14.00 - 16.00 uur en 18.00 - 20.00 uur.

Stafsecretariaat

Het secretariaat van de hoogleraren/stafartsen bevindt zich op B-1-Q (1e etage, route 16, kamer B1-92) en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

Polikliniek Huidziekten

Routenummer: 16
locatie: B-1-Q

Telefoon: 071 526 26 30
Ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Verpleegafdeling Chirurgie 1

Routenummer: 708
Locatie: J-10-Q

Telefoon: 071 528 46 86
Bij voorkeur telefonisch contact tussen 10.00 - 16.00 uur

Bezoektijden: 14.00 - 16.00 uur en 18.00 - 20.00 uur.

Stafsecretariaat

Het secretariaat van de hoogleraren/stafartsen bevindt zich op B-1-Q (1e etage, route 16, kamer B1-92) en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

Onderwijssecretariaat

Het onderwijssecretariaat bevindt zich op B-1-Q (1e etage, route 16, B-1-92) en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

Research laboratorium

Het research laboratorium bevindt zich op C-0-3 en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

  • Telefoon: 071 526 63 18

Postadres
Huidziekten laboratorium, C-0-3
Postbus 9600, 2300 RC Leiden