Afdeling

Huidziekten

De afdeling dermatologie houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van patiënten met huidziekten. Binnen dermatologie zijn er spreekuren voor patiënten met huidkanker, waaronder huidlymfomen, atypische moedervlekken en melanomen & niet gepigmenteerde vormen van huidkanker. Hiervoor is de afdeling aangewezen als topreferentiecentrum en tezamen vormen zij sinds 1981 het Huidkanker Centrum LUMC.
Patiëntenzorg

De afdeling Dermatologie (Huidziekten) houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van patiënten met huidziekten.

De afdeling biedt u ook de best mogelijke zorg op het gebied van huidkanker. Het Huidkanker Centrum LUMC is hierin gespecialiseerd.

Aandachtsgebieden

Binnen de afdeling Dermatologie heeft het LUMC een Huidkanker Centrum met spreekuren voor patiënten met een vorm van huidkanker:

 • Huidlymfoom
 • Atypische moedervlekken en melanoom
 • En niet gepigmenteerde vormen van huidkanker

Het LUMC is topreferentiecentrum voor deze drie groepen van huidkanker. Dat betekent dat er hooggespecialiseerde zorg wordt geleverd.

Naast de polikliniek voor Algemene Dermatologie zijn er speciale spreekuren voor klachten als eczeem, psoriasis en allergologie (overgevoeligheidsreacties).

Patiënt doorverwijzen

Verwijzen door huisarts & tertiaire verwijzers

Telefoon: 071 526 26 30, optie 9

Bereikbaarheid: 08:30 tot 13:00 uur en 14:00 tot 16:30 uur

Huisarts meldt de patiënt aan via Zorgdomein.

Spoedverwijzing

Telefoon: 071 526 26 30, optie 9

Bereikbaarheid: 08:30 tot 13:00 uur en 14:00 tot 16:30 uur

Opsturen van aanvullende gegevens

E-mail: huidziekten@lumc.nl

Onderwijs

In een universitair ziekenhuis en ook op de afdeling Huidziekten worden mensen opgeleid voor verschillende beroepen. Dit heeft zowel voor- als nadelen voor de patiënt: zo duurt het vaak wat langer en ziet u meer verschillende gezichten. Maar er wordt geen millimeter van uw huid overgeslagen en: veel mensen weten meer dan één! Alle mogelijkheden worden afgewogen en dat is bij moeilijk te behandelen huidziekten vaak een voordeel. Ook zien zij veel mensen die voor een ”second opinion” komen.

Opleidingen

Op de polikliniek Huidziekten zijn gemiddeld 4 stagiaires doktersassistenten aanwezig. Zij assisteren de artsen in de spreekkamer of op de poliklinische operatiekamer. De stagiaires doktersassistenten vallen onder de verantwoordelijkheid van het team verpleging en doktersassistenten polikliniek Huidziekten.

Opleiding tot doktersassistente

Op de polikliniek Huidziekten zijn stagiaires doktersassistenten aanwezig. Zij zijn in opleiding bij het MBO Rijnland. Een van de belangrijkste opleidingstaken is het assisteren van de dermatoloog. Dit houdt onder andere in dat ze de patiënt uit de wachtkamer roepen en de arts assisteren bij het lichamelijk onderzoek en de eventueel uit te voeren verrichtingen. De stagiaires doktersassistenten vallen onder de verantwoordelijkheid van de polikliniekverpleegkundigen.

Op de polikliniek Huidziekten zijn gemiddeld 4 stagiaires doktersassistenten aanwezig. Zij assisteren de artsen in de spreekkamer of op de poliklinische operatiekamer. De stagiaires doktersassistenten vallen onder de verantwoordelijkheid van het team verpleging en doktersassistenten polikliniek Huidziekten.

Opleiding tot doktersassistente

Op de polikliniek Huidziekten zijn stagiaires doktersassistenten aanwezig. Zij zijn in opleiding bij het MBO Rijnland. Een van de belangrijkste opleidingstaken is het assisteren van de dermatoloog. Dit houdt onder andere in dat ze de patiënt uit de wachtkamer roepen en de arts assisteren bij het lichamelijk onderzoek en de eventueel uit te voeren verrichtingen. De stagiaires doktersassistenten vallen onder de verantwoordelijkheid van de polikliniekverpleegkundigen.

Opleiding tot arts (co-assistent)

Op de polikliniek worden co-assistenten opgeleid. Zij krijgen theorieonderwijs en lopen stage in de polikliniek. Zij hebben nog geen echte verantwoordelijkheid voor de patiëntenzorg. Hun taak is het opschrijven van de klacht van de patiënt en het beschrijven van de huidafwijkingen. Daarna geven zij die informatie door aan de arts-assistent, die uw behandelend arts is en aan wie u vragen kunt stellen.

Opleiding tot dermatoloog

Op onze afdeling zijn 12 artsen in opleiding tot dermatoloog (huidspecialist). De opleiding duurt 5 jaar en is tot in de details beschreven in het zogenaamde Opleidingsplan Dermatologie. De arts-assistenten zijn verantwoordelijk voor de patiëntenzorg, maar werken tot het eind van de opleiding onder supervisie van een ervaren staflid dermatoloog.

Research

The skin cancer research program of the Department of Dermatology includes four main lines of research: 

 • Cutaneous Lymphoma
 • Familial melanoma
 • Skin carcinoma, particularly in organ-transplant patients
 • Disease Skin models

These have in common a combination of basic, translational and clinical research, coordination by dermatologists and scientists and patient groups for which the Dept. of Dermatology serves as a tertiary referral centre. The central theme within all four lines of research is the molecular characterization of the subsequent stages of tumour progression. Methods employed include microarray technology and proteomics, (molecular) epidemiological studies to identify relevant risk factors, transgenic mouse models, cell cultures and cultured human skin equivalents. The ultimate goal is to identify and utilize new diagnostic and prognostic markers and to identify new targets for therapeutic or preventive intervention.

Over de afdeling

Contactgegevens

Polikliniek Huidziekten

Routenummer: 16
locatie: B-1-Q

Telefoon: 071 526 26 30
Ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Verpleegafdeling Chirurgie 1

Routenummer: 708
Locatie: J-10-Q

Telefoon: 071 528 46 86
Bij voorkeur telefonisch contact tussen 10.00 - 16.00 uur

Bezoektijden: 14.00 - 16.00 uur en 18.00 - 20.00 uur.

Stafsecretariaat

Het secretariaat van de hoogleraren/stafartsen bevindt zich op B-1-Q (1e etage, route 16, kamer B1-92) en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

Polikliniek Huidziekten

Routenummer: 16
locatie: B-1-Q

Telefoon: 071 526 26 30
Ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Verpleegafdeling Chirurgie 1

Routenummer: 708
Locatie: J-10-Q

Telefoon: 071 528 46 86
Bij voorkeur telefonisch contact tussen 10.00 - 16.00 uur

Bezoektijden: 14.00 - 16.00 uur en 18.00 - 20.00 uur.

Stafsecretariaat

Het secretariaat van de hoogleraren/stafartsen bevindt zich op B-1-Q (1e etage, route 16, kamer B1-92) en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

Onderwijssecretariaat

Het onderwijssecretariaat bevindt zich op B-1-Q (1e etage, route 16, B-1-92) en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

Research laboratorium

Het research laboratorium bevindt zich op C-0-3 en is tijdens werkdagen bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.

 • Telefoon: 071 526 63 18

Postadres
Huidziekten laboratorium, C-0-3
Postbus 9600, 2300 RC Leiden

Team

Stafleden

 • Dhr. prof.dr. M.H. Vermeer (Afdelingshoofd)
 • Mw.dr. S. Badeloe (Dermatoloog)
 • Dhr.dr. D.M.W. Balak (Dermatoloog)
 • Dhr. dr. R. van Doorn (Dermatoloog)
 • Dhr. dr. R.E. Genders (Dermatoloog)
 • Mw. drs. B.U.G.A. Meijer (Dermatoloog)
 • Mw. drs. A.L. Nguyen (Dermatoloog)
 • Mw.dr. E.I. Plasmeijer (Dermatoloog)
 • Dhr. dr. K.D. Quint (Dermatoloog)
 • Mw. drs. E.J. van Zuuren (Dermatoloog)

Artsen in opleiding tot dermatoloog

 • Mw. drs. C.A. Bambach (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Mw.drs. M. Buntinx (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Dhr.dr. C.F. Ebbelaar (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Mw drs T.M.A. van Henten (arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Mw.drs. E. de Jong (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Mw. dr. A. Leeman (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Dhr. drs. R.C. Melchers (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Mw.dr. M.M.F. van Mierlo (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Mw. drs. L.E.H. Nené (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Mw. drs R. Ottevanger (arts in opleiding tot dermatoloog
 • Mw.drs. S.G. Plug (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Mw. drs. L.A.J. van der Poel (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Dhr. D.J.W. Rauwerdink (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Dhr T.E. Sangers (arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Mw. dr. S. van Santen (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Mw. drs. M.E. Weijns (Arts in opleiding tot dermatoloog)
 • Mw. dr. C.M. Wind (Arts in opleiding tot dermatoloog)

Arts-onderzoekers

 • Mw drs. S. Najidh (Arts-onderzoeker)

Organisatorisch manager polikliniek

 • Mw. J. Möhlmann (Organisatorisch manager polikliniek)

Patientensecretariaat

 • Mw. P. Dubbelaar-Oudshoorn (Hoofd patiëntenzorgsecretariaat)
 • Mw. L. van Beelen (Secretaresse patiëntenzorgsecretariaat)
 • Mw. N. Bergman-Kolmer (Secretaresse patiëntenzorgsecretariaat)
 • Mw. S. Eradus (Secretaresse patiëntenzorgsecretariaat)

Verpleegkundigen polikliniek

 • Dhr. R. van Delft (Teamleider verpleging)
 • Mw. S. Endlich (Verpleegkundige)
 • Mw D. van Loenen (Leerling HBO-verpleegkundige)
 • Mw. I. Veuger (Verpleegkundige)

Doktersassistenten

 • Mw. G. van Beelen-van Duijn (Doktersassistente)
 • Mw. O. Blok-Sumanovic (Doktersassistente)
 • Mw. M. Boot (Doktersassistente)
 • Mw. G. Driebergen-van der Spijk (Doktersassistente)
 • Mw. A. van der Hulst-Roodakker (Doktersassistente)
 • Mw. M.M. van der Meer-Haasnoot (Doktersassistente)
 • Mw. L. de Vries (Doktersassitente)

Doktersassistenten in opleiding

 • Mw. S. Saji (Doktersassistente in opleiding)

Fotograaf

 • Dhr. P. Leenheer

Laboratorium polikliniek

 • Mw. E.M.H. van der Raaij-Helmer (analiste/mycoloog)

Research laboratorium

 • Dhr. dr. C.P. Tensen (Associate professor)
 • Dhr. A.J. Boogaard (Researchanalist)
 • Dhr. dr. A. El Ghalbzouri (Assistant professor)
 • Mw. dr. N.A. Gruis (Associate professor)
 • Mw. S. de Haan (Researchanalist)
 • Dhr. Y. Liu (PhD kandidaat)
 • Mw. Y. Luo (PhD kandidaat)
 • Mw. ing. M.H. Rietveld (Analist)
 • Dhr.dr. K. Schepers (Onderwijsadviseur)
 • Mw. A. van der Sluijs-Gelling (Senior analist)
 • Dhr. ing. W.H. Zoutman (Researchanalist)

Stafsecretariaat
Mw. M.A.M. Kaandorp (Stafsecretaresse)
Mw. C.M. Meijvogel (Stafsecretaresse)

Facilitair medewerker

 • Mw. M. Schouten (Facilitair medewerkster)

Wetenschapsstagiaires

 • Mw. E.I. Arlotti (Wetenschapsstagiaire)
 • Mw. K.K.S. Dadema (wetenschapsstagiaire / semi-arts)
 • Mw. J. Feenstra (Wetenschapsstagiaire)
 • Mw. L. Reus (Wetenschapsstagiaire)
 • Mw. E.M. Vermaas (Wetenschapsstagiaire)

Onderzoekers in opleiding

 • Mw. F. de Bie (Onderzoeker in opleiding)
 • Mw. I.Z.M. Kreuger (Onderzoeker in opleiding)
 • Mw. V. Merkus (Onderzoeker in opleiding)
 • Dhr. S. Wu (Onderzoeker in opleiding)

Gastonderzoekers

 • Mw.dr. E. Sellentin (Onderzoeksmedewerker)

Emeritus professoren

 • F.R. de Gruijl (Emeritus professor)
 • Prof.dr. T.M. Starink (Emeritus professor)
 • Prof.dr. R. Willemze (Emeritus professor)