Verwijzers

Patiënt verwijzen naar het Transplantatiecentrum

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC Transplantatie Centrum willen verwijzen.

Intercollegiaal consult 

Onze medewerkers zijn binnen en buiten kantooruren bereikbaar voor overleg met collega's uit de eerste en tweede lijn. Tijdens kantooruren kunt u contact zoeken met de betreffende polikliniek en overleggen met de specialist. Het spoedeisende karakter van het overleg bepaalt of er direct of later een afspraak plaatsvindt. Buiten kantooruren verloopt het contact via de telefonist op 071-526 91 11 die kan doorschakelen naar de dienstdoende specialist. 

Verwijzing

Indien u uit de tweede lijn een patient wilt verwijzen ter keuring voor een transplantatie zullen wij diegenen oproepen voor een consult op de polikliniek. 

Bent u nieuwsgierig naar de kwaliteit van onze zorg, dan verwijzen we naar deze pagina: Kwaliteit van onze zorg

Nier-, alvleesklier- of eilandjestransplantatie

Indien u een patiënt verwijst als collega-specialist ter keuring voor een nier-, alvleesklier- of eilandjestransplantatie, zou u dan de verwijsbrief inclusief de reeds verrichtte onderzoeken en beeldvorming op CD-rom willen opsturen naar:

LUMC Transplantatie Centrum
Transplantatiebureau nier, J8-P

Tav Monique Varkevisser
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Levertransplantatie

Indien u een patient verwijst als collega-specialist ter keuring voor een levertransplantatie, zou u dan een e-mail willen sturen naar: Levertransplantatie@lumc.nl
Indien u per post gegevens opstuurt, ontvangen we graag de verwijsbrief en eventuele beeldvorming op:

LUMC
Poli MDL
Tav levertransplantatie
Postbus 9600
2300 RC Leiden