Leefstijl na nier(pancreas) transplantatie

Patiënten met een gezonde leefstijl hebben niet alleen  een betere levensverwachting en betere transplantaatoverleving: ze voelen zich ook fitter en zitten lekkerder in hun vel. Alle reden dus om als behandelaars aandacht te hebben voor leefstijl. Daarom is er in samenwerkingsverband met Beterschappen een netwerk van coaches opgestart om u te kunnen helpen met het verbeteren van uw leefstijl. 

Waarom een gezonde leefstijl?
Niet alleen  word je levensverwachting beter en gaat je transplantaat langer mee….. je voelt je fitter en je zit lekkerder in je vel!

Wat omvat een gezonde leefstijl?
Een gezonde leefstijl omvat gezonde voeding, voldoende beweging, niet roken, geen overmatig alcohol gebruik, goed omgaan met stress en een goed slaappatroon.

Hoe zorg je voor een gezonde leefstijl?
Om je leefstijl te verbeteren is het allereerst belangrijk inzicht te hebben in je huidige leefstijl en te kijken of er (en waar) verbetermogelijkheden liggen.

Hoe krijg je inzicht in je leefstijl?
Vanuit het LUMC hebben we een online vragenlijst opgesteld, waarin je voedings- en bewegingspatroon, alcoholgebruik, rookgedrag, ‘stress’ en slaappatroon in kaart wordt gebracht. De rapportage geeft inzicht in je huidige leefstijl.

Hoe kan je je leefstijl in kaart brengen
Als je een email-adres in het patientportaal mijnLUMC hebt staan, dan krijg je binnenkort als niergetransplanteerde een vragenlijst per email (deze mail wordt verstuurd via noreply@radquest.org). Als je deze vragenlijst invult en verstuurt, dan wordt er automatisch een rapportage gemaakt. Deze rapportage kan je downloaden vanuit het Medical Dashboard (klik hier voor uitleg).

Wat kan je met de rapportage van je leefstijl?
Aan de hand van je eigen rapportage heb je verschillende mogelijkheden:

1.       Je vindt je leefstijl prima zo, en gaat op de huidige voet verder

2.       Je ziet verbetermogelijkheden en wil er zelf mee aan de slag. Je kunt dan gebruik maken van de informatiebronnen die als link opgenomen zijn in de rapportage.

3.       Je ziet verbetermogelijkheden, maar weet niet hoe je het zal aanpakken. In dit geval kun je gebruik maken van een eenmalig (video/telefonisch) gesprek met een coach.  Op basis van het gesprek met de coach kan je er zelf mee aan de slag gaan. Je kan er ook voor kiezen dat je verder begeleid wilt worden door de betreffende coach. Je kan daarbij zelf kiezen of je individueel dan wel in groepsverband gecoacht wilt worden.

Hoe kan je met een coach in gesprek gaan over je leefstijl?
Vanuit het LUMC hebben we samen met Beterschappen een netwerk van coaches opgezet. Deze coaches hebben allemaal een nascholing gevolgd over niertransplantatie. Je kunt je via de website van Beterschappen aanmelden voor een eerste gesprek over de rapportage. Zij zullen je in contact brengen met één van de coaches binnen het netwerk.

Zijn er kosten verbonden aan het gesprek met de coach
Zowel de kosten voor een eenmalige gesprek als de begeleiding vallen onder ‘dieetzorg’ en worden vanuit de basiszorgverzekering vergoed (3 behandeluren per kalenderjaar). Sommige zorgverzekeraars bieden vanuit de aanvullende verzekering een grotere dekking.

Wordt mijn arts op de hoogte gehouden
De rapportage van de vragenlijst is door je arts in te zien vanuit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De arts krijgt hiervan geen apart bericht, maar kan de rapportage tijdens een polikliniekbezoek dus wel inzien. In het geval dat je kiest voor begeleiding door een coach, dan zal de coach hiervan verslag doen aan je arts. Hiermee wordt leefstijlbegeleiding onderdeel van je totale behandeling.

Wat wil het transplantatieteam van het LUMC hiermee bereiken?
Een gezonde leefstijl draagt bij aan een langer en betere kwaliteit van leven. Hier staat ons transplantatieteam voor.

 Links met aanvullende informatie

Hoe zet ik mijn email-adres in het patientportaal
Email om leefstijlvragenlijst in te vullen
Leefstijlrapportage downloaden vanuit Medical Dashboard
Aanmelden voor gesprek met coach