Leefstijl na transplantatie

Patiënten met een gezonde leefstijl hebben niet alleen een betere levensverwachting en betere transplantaatoverleving: ze voelen zich ook fitter en zitten lekkerder in hun vel. Alle reden dus om als behandelaars aandacht te hebben voor leefstijl. Daarom is er in samenwerkingsverband met Beterschappen een netwerk van coaches opgestart om u te kunnen helpen met het verbeteren van uw leefstijl.

Waarom een gezonde leefstijl?
Niet alleen wordt uw levensverwachting beter en gaat uw transplantaat langer mee….. u voelt zich fitter en u zit lekkerder in uw vel!

Wat omvat een gezonde leefstijl?
Een gezonde leefstijl omvat gezonde voeding, voldoende beweging, niet roken, geen alcohol gebruik, goed omgaan met stress en een goed slaappatroon.

Hoe zorgt u voor een gezonde leefstijl?
Om uw leefstijl te verbeteren is het allereerst belangrijk inzicht te hebben in uw huidige leefstijl en te kijken of (en waar) er verbetermogelijkheden liggen.

Hoe krijgt u inzicht in uw leefstijl?
Vanuit het LUMC hebben we een online vragenlijst opgesteld, waarin uw voedings- en bewegingspatroon, alcoholgebruik, rookgedrag, ‘stress’ en slaappatroon in kaart wordt gebracht. De rapportage geeft inzicht in uw huidige leefstijl.

Hoe kan u uw leefstijl in kaart brengen
Als u een email-adres in het patientportaal mijnLUMC heeft staan, dan krijgt u jaarlijks als getransplanteerde een vragenlijst per email (deze mail wordt verstuurd via noreply@radquest.org). Als u deze vragenlijst invult en verstuurt, dan wordt er automatisch een rapportage gemaakt. Deze rapportage kan u downloaden vanuit het Medical Dashboard (klik hier voor uitleg).

Wat kan u met de rapportage van uw leefstijl?
Aan de hand van uw eigen rapportage heeft u verschillende mogelijkheden:

1.       U vindt uw leefstijl prima zo, en gaat op de huidige voet verder

2.       U ziet verbetermogelijkheden en wilt er zelf mee aan de slag. U kunt dan gebruik maken van de informatiebronnen die als link opgenomen zijn in de rapportage.

3.       U ziet verbetermogelijkheden, maar weet niet hoe u dit het beste kan aanpakken. In dit geval kunt u gebruik maken van een eenmalig (video/telefonisch) gesprek met een coach. Op basis van het gesprek met de coach kan u zelf aan de slag. U kan er ook voor kiezen dat u verder begeleid wilt worden door de betreffende coach. U kan daarbij zelf kiezen of u individueel dan wel in groepsverband gecoacht wilt worden.

Hoe kan u met een coach in gesprek gaan over uw leefstijl?
Vanuit het LUMC hebben we samen met Beterschappen een netwerk van coaches opgezet. Deze coaches hebben allemaal een nascholing gevolgd over transplantatie. U kunt u via de website van Beterschappen aanmelden voor een eerste gesprek over de rapportage. Zij zullen u in contact brengen met één van de coaches binnen het netwerk.

Zijn er kosten verbonden aan het gesprek met de coach
Zowel de kosten voor een eenmalige gesprek als de begeleiding vallen onder ‘dieetzorg’ en worden vanuit de basiszorgverzekering vergoed (3 behandeluren per kalenderjaar). Sommige zorgverzekeraars bieden vanuit de aanvullende verzekering een grotere dekking.

Wordt mijn arts op de hoogte gehouden
De rapportage van de vragenlijst is door uw arts in te zien vanuit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De arts krijgt hiervan geen apart bericht, maar kan de rapportage tijdens een polikliniekbezoek dus wel inzien. In het geval dat u kiest voor begeleiding door een coach, dan zal de coach hiervan verslag doen aan uw arts. Hiermee wordt leefstijlbegeleiding onderdeel van uw totale behandeling.

Wat wil het transplantatieteam van het LUMC hiermee bereiken?
Een gezonde leefstijl draagt bij aan een langer en betere kwaliteit van leven. Hier staat ons transplantatieteam voor.

 Links met aanvullende informatie

Hoe zet ik mijn email-adres in het patientportaal
Email om leefstijlvragenlijst in te vullen
Leefstijlrapportage downloaden vanuit Medical Dashboard
Aanmelden voor gesprek met coach