Praktische informatie voor patiënten

Afspraak maken en second opinion

Een afspraak of een behandeltraject in een ziekenhuis is vaak al spannend genoeg. Wij doen er daarom alles aan om uw verblijf zo prettig en vlot mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld door verschillende onderzoeken zoveel mogelijk op één dag te plannen. Dat noemen we een ‘zorgpad’. Voorop staat dat u steeds de centrale rol speelt bij alles wat er met u tijdens de opname gebeurt. We zorgen dat u weet wat u kunt verwachten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Afspraak maken en second opinion 

Een verwijzing naar het LUMC Transplantatie Centrum gebeurt meestal door uw huisarts of een medisch specialist van een ander ziekenhuis. Het LUMC Transplantatie Centrum biedt ook de mogelijkheid van een second opinion.  

Wachttijden 

Het LUMC Transplantatie Centrum is in eerste instantie een medisch-wetenschappelijk centrum voor topklinische of topreferente zorg. Patiënten die deze zorg nodig hebben, krijgen daarom meestal voorrang. Uiteraard krijgen patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, die zorg direct. De wachttijden proberen wij zo kort mogelijk te houden. 

Ik heb toch nog vragen. Wat nu? 

Een onderzoek of behandeling roept vaak een heleboel vragen op die soms pas achteraf te binnen schieten. Bijvoorbeeld als u thuiskomt na een gesprek met een specialist of na een zoektocht op internet. Stel die vragen gerust alsnog. De polikliniekmedewerker of verpleegkundige op uw afdeling is uw vaste aanspreekpunt. Deze beantwoordt uw vragen zelf of brengt u in contact met uw behandelend arts. De naam van uw behandelend arts vindt u op uw afspraakkaart. Daarop staan ook de naam en het telefoonnummer van uw aanspreekpunt.