De Transplantatie Box 

The Box is een pakket met verschillende apparaten voor het uitvoeren van thuismetingen. Met The Box kunnen mensen thuis bijvoorbeeld hun bloeddruk opmeten, temperatuur meten en wegen en hun behandelend arts of verpleegkundig specialist spreken via een digitaal spreekuur.

Voor velen geschikt
Steeds meer mensen kunnen van The Box gebruikmaken. Het inzetten van thuismeetapparatuur voor patiënten is een relatief nieuw concept, waarbij het LUMC voorop loopt.

Uw gegevens veilig naar het ziekenhuis 
Waar voorheen de bloeddruk beïnvloed kon worden door de spanning van het bezoek aan het ziekenhuis of de huisarts, krijgt de behandelaar nu inzicht in de bloeddruk van de patiënt thuis. Het is daardoor mogelijk om veel eerder in te grijpen als er afwijkingen te zien zijn. De verzamelde gegevens worden via de smartphone op een veilige manier naar onze database verstuurd. Daarnaast maakt het pakket een digitaal spreekuur mogelijk, waardoor mensen versneld en op een veilige manier een consult met hun behandelaar af kunnen leggen.

Privacy statement voor app-gebruikers

Sneller de juiste behandeling
Doordat meer metingen voor arts en patiënt beschikbaar zijn en ook meer mogelijkheden om contact op te nemen met het ziekenhuis, kan sneller tot de juiste behandeling worden gekomen.

Belangrijk:

“The BOX” is een extra dienst van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).  De thuismeetapparatuur is bedoeld om uzelf te monitoren. Deze apparatuur is geen vervanging voor medisch advies of de diagnose van een arts.  Als patiënt blijft uzelf verantwoordelijk voor het vragen van extra hulp wanneer dat nodig lijkt.

Heeft u spoedeisende klachten, bel dan 112.  Heeft u gezondheidsklachten die niet tot het volgende contactmoment kunnen wachten en maakt u zich zorgen óf heeft u alarmsignalen neem dan contact met ons op. Volg de instructie op het uitgifte formulier van de Box.  Deze gegevens zijn ook terug te vinden in uw patiëntenfolder na transplantatie.

Vragen over gebruik van de box

Heeft u een vraag over de thuismetingsapparatuur, het koppelen van de apparaten of het invoeren van uw metingen in de LUMC Care app, neem dan contact op met  het team van The Box.  Stuur uw vraag naar lumcbox@lumc.nl en laat uw telefoonnummer achter in uw mail dan kunnen we telefonisch contact met u opnemen.