Coronavaccinatie in het LUMC

Van 24 maart tot en met 28 mei worden in het LUMC zogenoemde hoog-risico patiënten gevaccineerd tegen het coronavirus. 

Op onderstaande link vindt u meer informatie en veel gestelde vragen over deze vaccinaties.  

https://www.lumc.nl/patientenzorg/voordat-u-naar-het-lumc-komt/vaccinatie/

Vaccinatie van patiënten met een niertransplantatie

Het LUMC is een transplantatiecentrum dat niertransplantaties uitvoert in nauwe samenwerking met de volgende ziekenhuizen: HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Groene Hart Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Alrijne Ziekenhuis. Patiënten die met betrekking tot hun niertransplantatie ook gecontroleerd worden in één van bovengenoemde ziekenhuizen, zullen een oproep voor vaccinatie ontvangen vanuit dat ziekenhuis. Alle andere patiënten met een functionerend niertransplantaat zullen een uitnodiging ontvangen vanuit het LUMC.  

Vaccinatie van patiënten met een (nier)pancreas-, eilandjes- of levertransplantatie

Deze patiënten zullen allemaal een oproep ontvangen vanuit het LUMC (tenzij de controles met betrekking tot de transplantatie volledig overgenomen zijn door een ander ziekenhuis).

Reeds gevaccineerd.

Indien u reeds gevaccineerd bent, dan kunt u de uitnodiging vanuit het LUMC negeren.

Reeds corona gehad

Ook als u al corona (COVID-19) heeft gehad is het advies om u wel te laten vaccineren. Bij mensen met een verminderde afweer weten we niet of het geheugen na een infectie een goede en langdurige afweergeheugen opbouwt. De vaccinaties kunnen dit mogelijk versterken.

Zwangerschap

Het RIVM en Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie adviseren zwangeren die tot de risicogroep behoren, die we nu uitnodigen, wel te laten vaccineren.  

Antistollingsadvies

Heeft u afspraken met de trombose dienst en gebruikt u acenocoumarol of fenprocoumon geef de geplande datum van vaccinatie door aan de trombose dienst. De INR moet bij voorkeur <3.5 zijn. 

Gebruikt u een DOAC (apixaban, rivaroxaban, dabigatran, of edoxaban), plan uw afspraak minimaal 6 uur na uw tijdstip van inname en/of minimaal 1 uur voor uw tijdstip van inname, 1 uur na vaccinatie kunt u deze innemen zoals gebruikelijk. 

Gebruikt u nadroparine of enoxaparine spuiten: houdt minimaal 6h aan tussen uw antistollingsprik en de vaccinatie. 1 uur na vaccinatie kan weer een prik gezet worden. 

Gebruikt u clopidogrel, acetylsalicylzuur, of carbasalaatcalcium, dan kunt u deze gewoon innemen zoals gebruikelijk.

Advies afweeronderdrukkende medicatie

Het advies is nadrukkelijk om de afweer onderdrukkende medicatie NIET tijdelijk te stoppen of aan te passen voor de vaccinatie.

U verwacht een oproep, maar ontvangt die niet

Indien u een oproep verwacht, maar niet ontvangt, gaat u dan eerst na of u tot de doelgroep behoort die nu gevaccineerd wordt: patiënten met nierfalen (dialyse of voorbereiding voor dialyse) en getransplanteerde patiënten.

Als u getransplanteerd bent en u wordt ook in een van de volgende ziekenhuizen gecontroleerd wordt (HAGA, HMC, Groene Hart Ziekenhuis, Amphia, Reinier de Graaf Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Alrijne ziekenhuis), dan ontvangt u een uitnodiging vanuit het betreffende ziekenhuis. Wacht u dan nog even af: het kan zijn dat de uitnodiging vanuit het betreffende ziekenhuis later wordt verzonden (raadpleeg eventueel de website van het betreffende ziekenhuis).

Patiënten die tot de doelgroep mbt versnelde vaccinatie in aanmerking komen en alleen in het LUMC gecontroleerd worden, worden verzocht een eConsult te maken en niet de polikliniek te bellen.  

Ik ben gevaccineerd en heb een vraag

Uw vraagt wordt beantwoord op de volgende pagina onder de veel gestelde vragen. https://www.lumc.nl/org/transplantatie-centrum/patienten/praktische-informatie/faq-transplantatie-coronavirus/


Meer informatie  

Voor meer informatie over de Covid-19 vaccinatie verwijzen we naar de website van het RIVM. https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen

In onderstaande link vindt u alle informatie en adviezen van het LUMC Transplantatie Centrum en de Nederlandse Transplanatie Stichting over o.a. corona vaccinatie. https://www.transplantatiestichting.nl/covid-19/het-coronavirus-en-adviezen-voor-transplantatiepatienten