(Nier-)Alvleeskliertransplantatie

Voorbereidend onderzoek

De keuze voor een ingrijpende (nier-)alvleeskliertransplantatie is niet gemakkelijk. Daarom bespreken we samen met u de voors en tegens. Ook kijken we of u medisch gezien klaar bent voor een transplantatie.

Of u een transplantatie kunt ondergaan, hangt af van verschillende factoren. Omdat een transplantatie een grote chirurgische ingreep is die risico’s met zich meebrengt, bespreekt u de voor- en nadelen uitgebreid met uw arts. Zo zal u uw hele leven anti-afstotingsmedicijnen moeten gebruiken.

Onderzoeken en gesprekken

Om de mogelijkheden en de risico’s van een (nier-)alvleeskliertransplantatie na te gaan, onderzoeken we u vooraf grondig. Afhankelijk van het type transplantatie worden in uw eigen centrum of het LUMC voorbereidende onderzoeken gedaan en gesprekken met deskundigen gevoerd.

In het LUMC hebt u afspraken met de internist, transplantatiechirurg, anesthesist en cardioloog. Ook spreekt u met een psycholoog en maatschappelijk werker. Voorbeelden van onderzoeken zijn een electrocardiogram (hartfilmpje), CT-scan van de buikvaten en een echo van de buik. Ook worden er röntgenfoto’s van uw longen gemaakt, bloed- en urineonderzoek gedaan en wordt uw gebit gecontroleerd op infecties.

Vast onderdeel van het screeningsproces voor (nier-) alvleeskliertransplantaties is een medisch psychologische screening. De medisch psychologische screening heeft tot doel uw stemming, welzijn en eventuele psychologische klachten goed in kaart te brengen. Dit is van belang om u zo goed en prettig mogelijk voor te bereiden op een eventuele transplantatie.

De medisch psychologische screening gebeurt door middel van vragenlijsten en een intake gesprek bij een medisch psycholoog. De vragenlijsten kunt u thuis, online, invullen. Voorafgaand aan het gesprek bij de medisch psycholoog, ontvangt u per mail een link die u toegang geeft tot de online vragenlijsten. Het gesprek met de medisch psycholoog (60 min.) vindt enkele weken daarna plaats, meestal in combinatie met andere afspraken die voor u gemaakt zijn in het LUMC.

Op basis van alle onderzoeken en gesprekken bespreekt een multidisciplinair team of u een geschikte kandidaat bent voor de transplantatie.

3 goede vragen

Zorg voor inzicht in de mogelijkheden welke bij u passen. Maak hierbij gebruik van ‘3 goede vragen’ die voor elke afspraak bruikbaar zijn: 

  1. Wat zijn uw mogelijkheden? 
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? 
  3. Wat betekent dit voor uw situatie?

Als het team van mening is dat een transplantatie een goede behandeling voor u is, komt u – uiteraard na uw toestemming – op de wachtlijst van Eurotransplant. 

Wachtperiode

De gemiddelde wachttijd voor een (nier-)alvleeskliertransplantatie is 2 tot 3 jaar. Toewijzing van een donoralvleesklier en/of -nier gebeurt op basis van bloedgroep, wachttijd en urgentie. De wachttijd gaat in vanaf het moment dat het transplantatieteam u op de wachtlijst plaatst. 

Ter voorbereiding van een transplantatie vinden verschillende onderzoeken plaats. De meeste zullen plaatsvinden in uw eigen centrum. Als de onderzoeken daar zijn afgerond, dan bezoekt u in het LUMC nog een aantal specialisten. Deze fase in het LUMC duurt ongeveer drie maanden.

De oproep

Zodra u hoog op de wachtlijst staat, moet u altijd bereikbaar zijn. Wanneer er een orgaan beschikbaar is, belt de arts u om u te vragen naar het ziekenhuis te komen voor de operatie.

Het is belangrijk dat u in een zo goed mogelijke conditie bent voor de onderzoeken tijdens de wachtperiode. We raden u daarom af om te roken en/of overmatig alcohol te gebruiken.

Meer informatie over het proces van postmortale orgaandonatie.