(Nier-)Alvleeskliertransplantatie

Onze zorg

Bij een transplantatie van de alvleesklier (pancreas) wordt de zieke alvleesklier vervangen door een gezonde alvleesklier van een donor. Uw eigen nier en/of alvleesklier worden niet verwijderd. Soms wordt alleen de alvleesklier getransplanteerd, soms ook de nier. In het laatste geval spreken we dan van een gecombineerde nier-alvleeskliertransplantatie. Het LUMC is een van de twee Nederlandse universitaire medische centra waar deze ingrepen worden gedaan.

Het LUMC als kenniscentrum

In de loop der jaren hebben artsen van de LUMC veel kennis en ervaring opgedaan over (nier-)alvleeskliertransplantaties. Sinds 1984 zijn er al meer dan vierhonderd alvleeskliertransplantaties verricht, al dan niet gecombineerd met een niertransplantatie.

Lees meer over onze Kwaliteit van zorg.