Niertransplantatie

Behandeling

Samen met uw arts hebt u de knoop doorgehakt: u kiest voor een niertransplantatie. Na een wachtperiode krijgt een oproep voor de ingreep. Hier leest u wat u tijdens de opname in het LUMC en daarna kunt verwachten.

Opname in het Transplantatie Centrum

Bij een geplande transplantatie met een levende donor wordt u zowel de week (vooropname) als de dag voor de operatie opgenomen. De vooropname geeft ons de kans om te controleren of er niets is veranderd aan uw situatie sinds de keuringsdag. Vaak kunnen we nieuwe klachten of problemen nog ondervangen zodat uw transplantatiedatum niet in gevaar komt.

In het geval van een niet-geplande transplantatie met overleden donor geldt dat dat de nefroloog u belt met het bericht dat er een nier beschikbaar is. Dit kan betekenen dat u direct moet vertrekken van huis.

Als u eenmaal bent opgenomen, komen er verschillende disciplines bij u langs. De co-assistent, zaalarts of dienstdoend nefroloog zal een opnamegesprek met u hebben. Er wordt bloed afgenomen en uw bloeddruk en temperatuur worden gemeten. Ook wordt een lichamelijk onderzoek bij u verricht. 

De avond voor een geplande transplantatie mag u vanaf middernacht niet meer eten en drinken. Bij een acute oproep is het belangrijk dat u niet meer eet en drinkt zodra u gebeld bent door de nefroloog.

De operatie 

Bij een geplande niertransplantatie met een levende donor wordt ’s ochtends eerst de donor geopereerd. Later op die dag wordt u in een bed naar de wachtruimte voor de operatie gebracht. 
We proberen u een schatting te geven van de verwachte starttijd van de operatie. Deze is afhankelijk van zeer spoedeisende operaties die voorgaan. 

De operatie wordt uitgevoerd door de transplantatiechirurg. De anesthesist legt u uit wat er gaat gebeuren als u onder narcose gaat. Via een infuus krijgt u het slaapmiddel toegediend. De beademingsmachine neemt uw ademhaling tijdelijk over via een beademingsbuisje in de keel. Tijdens de operatie wordt u goed in de gaten gehouden. We meten continu uw bloeddruk en pols en houden bij hoe diep u slaapt, zodat u niet wakker kunt worden tijdens de ingreep. 

De chirurg plaatst de donornier rechts- of linksonder in de buik. Uw oude nieren kunnen gewoon blijven zitten, tenzij ze te groot zijn door cystes of infecties veroorzaken. Tijdens de operatie worden de bloedvaten en urineleider van de nieuwe nier op uw eigen bloedvaten en blaas aangesloten. De niertransplantatie duurt gemiddeld drie à vier uur.

Bewaakte afdeling

Na de operatie verblijft u op de bewaakte afdeling. Dit is de Intensive Care of de Post Anesthesia Care Unit (PACU). U bent dan wakker en de eerste uren vaak nog wat slaperig van de narcose. U zult merken dat u een urinekatheter, infuus en soms ook een dikker infuus in de hals heeft. Ook kunt u een drain (slangetje) bij de wond hebben. 

Verpleegafdeling

Als alles goed gaat, wordt u de dag na transplantatie overgeplaatst naar de verpleegafdeling van het transplantatiecentrum. De verpleegkundige controleert de dagen na de operatie regelmatig uw bloedruk, pols en temperatuur. Ook zal er dagelijks bloed worden afgenomen om de functie van de getransplanteerde nier te controleren. Elke ochtend komt een groep artsen en artsen in opleiding bij u langs om u te onderzoeken. Voor meer informatie zie de folder 'Welkom op het Transplantatie Centrum'

De totale opnameduur in het ziekenhuis is ongeveer zeven tot tien dagen. Dit is afhankelijk van uw conditie en hoe snel de getransplanteerde nier gaat functioneren.

Complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans van complicaties. Zo zijn er ook bij deze ingreep de risico’s van een operatie, bijvoorbeeld een nabloeding, wondinfectie en vertraagd op gang komen van de getransplanteerde nier. Als u een complicatie heeft is het waarschijnlijk dat u wat langer in het ziekenhuis moet blijven of poliklinisch intensief wordt gecontroleerd. 

Nierfunctie

Na de operatie controleren we met een echo, scan of biopsie of de getransplanteerde nier goed doorbloed is. Het kan zijn dat de nier pas na enige tijd op gang komt en er niet direct urineproductie is. Bij een nier van een overleden donor is dit vaker het geval dan bij een nier van een levende donor. Daarom is het mogelijk dat u nog enige tijd nierfunctievervangende therapie nodig heeft. 

Energieker na transplantatie

Na een succesvolle niertransplantatie zal uw levensverwachting en kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren, vergeleken met dialyse. Er treden minder hart- en vaatziekten op en u hoeft zich aan een minder strikt dieet te houden. De meeste mensen voelen zich energieker na transplantatie. Wel moet u levenslang medicatie innemen om afstoting van de nier te voorkomen. Daardoor bestaat een hoger risico op het krijgen van infecties en aandoeningen. 


Dhr Kroeke, 39 jaar, kreeg een niertransplantatie via het crossover programma

Het is onduidelijk wat mijn nierziekte heeft veroorzaakt, maar een aantal jaar geleden ging mijn nierfunctie zo snel achteruit dat ik aan dialyse moest beginnen. Mijn donor was helaas afgekeurd op medische gronden, dus ik ben op de wachtlijst geplaatst. Ik sta erg positief in het leven, maar het wachten op een transplantatie vond ik wel heftig, vanwege de onzekerheid. Toen kwam ineens het goede nieuws dat ik via het cross-over programma toch een transplantatie met een nier van een levende donor zou kunnen ondergaan. De foto is genomen de dag voor mijn transplantatie. Het is inmiddels achter de rug en allemaal erg goed gegaan. Ik ben heel dankbaar dat ik niet meer aan de dialyses vastzit. ‘’Volgens het boekje’’, zeiden mijn behandelend artsen toen ik met ontslag mocht. We hebben het echt samen gedaan!