Niertransplantatie

Voorbereidend onderzoek

De keuze voor een ingrijpende niertransplantatie maakt u niet zomaar. We bespreken samen met u de voors en tegens van een transplantatie. Maar ook uw medische situatie is belangrijk. Daarom onderzoeken onze deskundigen of een transplantatie voor u de juiste behandeling is.

Voorlichtingsgesprek

In het ziekenhuis waar u onder behandeling bent, wordt u door uw arts of verpleegkundig specialist voorgelicht over de verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie. Ook transplantatie mogelijkheden vallen daaronder. De arts of specialist bespreekt de voor- en nadelen en het wachtlijstsysteem met u.

Als u voor een niertransplantatie in aanmerking wilt komen, gaat de voorkeur uit naar een pre-emptieve transplantatie. Hierbij vindt de transplantatie plaats voordat u moet gaan dialyseren. In de meeste gevallen is dit alleen mogelijk wanneer iemand bij leven een nier aan u af wil staan. Een nierdonor moet zichzelf in het LUMC aanmelden. 

Als u dialyse nodig zult hebben omdat uw nieren niet goed functioneren, is het belangrijk dat u dit aan mensen in uw omgeving laat weten. Zo kunt u bepalen of er geschikte donoren zijn die bij leven een nier aan u willen afstaan. Lees hier meer over in ons dossier ’Een nier doneren’ (direct en cross-over).

Onderzoeken

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een niertransplantatie, zullen we u onderzoeken om te beoordelen of een transplantatie meerwaarde voor u heeft en of u de behandeling goed kan doorstaan. Er wordt bloed geprikt om uw bloedgroep, weefseltypering en antistoffen te bepalen. Ook screenen we u op infecties en kijken we of u antistoffen tegen bepaalde virusziekten heeft of tbc-contact had. Uw tandarts onderzoekt uw gebit op infectiebronnen. De onderzoeken kunnen plaatsvinden in het ziekenhuis waar u onder behandeling van de nefroloog bent. 

Er wordt onder andere een hartfilmpje (ECG) gemaakt, vaak ook een echocardiografie en er is een fietsproef. Daarnaast maken we een echo van de buik en een CT-scan. Ook onderzoeken we of u (een voorstadium van) kanker heeft. Daarnaast wordt standaard een röntgenfoto van uw borstkas gemaakt om het hart en de longen te bekijken. Afhankelijk van uw situatie en medische voorgeschiedenis kunnen meer onderzoeken nodig zijn.

Polibezoek LUMC

Nadat de onderzoeken gedaan zijn in uw eigen ziekenhuis, vraagt uw nefroloog het transplantatiebureau van het LUMC om u op te roepen voor de transplantatiekeuring. De keuring vindt plaats op de polikliniek van het Niercentrum.

Tijdens deze keuring heeft u een afspraak met de nefroloog van het LUMC, de transplantatiechirurg, anesthesist en eventueel maatschappelijk werker. Zij beoordelen de resultaten van de onderzoeken en bespreken uw verwachtingen en therapietrouw. De nefroloog beoordeelt ook het risico op terugkomen van uw nierziekte na transplantatie en de anesthesist keurt u voor de narcose. De chirurg bespreekt met u de operatie en de complicaties. Als u eventuele vragen hierover heeft, kunt u dit rustig bespreken. 

Besluit en wachtlijst

Op basis van de onderzoeken en gesprekken besluit een multidisciplinair team of u geschikt bent voor transplantatie. Als u in aanmerking komt, plaatsen we u – met uw toestemming – op de wachtlijst van Eurotransplant.

Wachtperiode

Toewijzing van een donornier gebeurt op basis van wachttijd, bloedgroep, gewicht en urgentie. De wachttijd gaat in op het moment dat het transplantatieteam u op de wachtlijst van Eurotransplant plaatst. De gemiddelde wachttijd voor een niertransplantatie is ruim drie jaar. Dit is per persoon verschillend. In het geval van een niertransplantatie met levende donor is de wachttijd veel korter. We plannen dan de operatie zodra u alle onderzoeken succesvol hebt doorlopen.

Zorg dat u altijd bereikbaar bent in de wachtperiode, voor het geval u een oproep voor een transplantatie ontvangt. In geval van ziekte of vakantie kan het voorkomen dat u tijdelijk als ‘niet-transplantabel’ wordt aangeduid. De keuring door het LUMC is slechts beperkt geldig. Als na een, twee of drie jaar nog geen transplantatie heeft plaatsgevonden, zullen we u opnieuw moeten onderzoeken in het LUMC.

Meer informatie over het proces van postmortale orgaandonatie.


Hoe kunt u zich voorbereiden op de onderzoeken?
Wat is de wachtlijst bij Eurotransplant?
Wanneer voeren we een niertransplantatie uit?