Levertransplantatie

Ons onderzoek

Het LUMC is een kennisinstelling, waar patiëntenzorg samenhangt met onderzoek en onderwijs. Onze onderzoekers doen al jaren onderzoek naar levertransplantatie en leverziekten. Het doel is om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Patiëntgebonden onderzoek bij levertransplantatie

Bepaalde onderzoeken bij en na levertransplantatie zijn alleen mogelijk als patiënten zelf deelnemen. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent. Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, dan zal uw behandelend specialist u vragen mee te doen aan onderzoek. U kunt altijd zelf bij uw behandelaar informeren of er een studie is waaraan u mee kunt doen. Als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er op ieder gewenst moment mee kunt stoppen. 

Ook vragen wij u of u wilt deelnemen aan de biobank. Dat betekent dat we na uw toestemming soms een extra buis bloed, een stukje weefsel of ander materiaal gecodeerd  opslaan in de biobank voor later onderzoek.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Vanuit de verschillende specialismen die bij levertransplantatie betrokken zijn wordt in goede samenwerking onderzoek verricht op diverse terreinen.

Na levertransplantatie kunnen er vernauwingen van de galwegen optreden, met infecties als gevolg. Machineperfusie is een mogelijke manier om dit te voorkomen. Daarbij wordt de lever voor de transplantatie met een oplossing met zuurstof doorspoeld. Samen met centra in binnen- en buitenland onderzoeken wij deze machineperfusie. 

Afstoting van de donorlever na transplantatie komt tegenwoordig minder voor dan vroeger dankzij goede medicijnen. We doen onderzoek naar verschillende vormen van afstoting en naar manieren om de medicijnen goed in te stellen zodat bijwerkingen beperkt blijven.

We doen daarnaast onderzoek naar bijwerkingen op de lange termijn na een levertransplantatie. Voorbeelden hiervan zijn bot- en nierproblemen en hart- en vaatziekten. Door deze te beperken, verhogen we de kwaliteit van leven van patiënten. Ook bestuderen we de terugkeer van de oorspronkelijke leverziekte in de transplantatielever en de mogelijke preventie en behandeling daarvan.