Levertransplantatie

Voorbereidend onderzoek

De tijd die voorafgaat aan een levertransplantatie kent meerdere fases. Er is een screening in het ziekenhuis, een wachtperiode met controles en ten slotte een oproep. We vertellen wat u in deze tijd kunt verwachten.

Tijdens de zogeheten screening onderzoeken we of u in aanmerking komt voor een levertransplantatie. Tijdens de screening bespreken u en uw familieleden met de artsen van het levertransplantatieteam de mogelijkheden en beperkingen van een levertransplantatie. In een afrondend gesprek delen we het definitieve advies van het levertransplantatieteam met u.

Screeningsperiode

Voor de screening wordt u vier of vijf dagen opgenomen in het LUMC. We laten het u tijdig weten als de opname langer duurt. Het doel van de opname is een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Is een transplantatie noodzakelijk of is er nog een andere behandeling mogelijk?
  • Zijn er medische bezwaren tegen een transplantatie?
  • Zijn er specifieke problemen die extra aandacht vragen tijdens of na de transplantatie?

De onderzoeken

De screeningsperiode is een indrukwekkende en belangrijke periode, waarin we onderzoeken of u wel of niet in aanmerking komt voor een donorlever.
Er vinden veel onderzoeken plaats en u komt in contact met verschillende specialisten.

We onderzoeken de restfunctie van uw lever en uw algemene gezondheidstoestand, maar ook uw hart, longen, slokdarm, maag, darm en botten. Uw neusholten en gebit controleren we op mogelijke infectiebronnen. Het is mogelijk dat uit voorzorg tanden en kiezen moeten worden verwijderd, zodat er na de transplantatie zo min mogelijk infectiebronnen aanwezig zijn. Uiteraard overleggen en bespreken we dit van tevoren met u. Verder verrichten we uitgebreid bloedonderzoek en onderzoeken we uw urine en ontlasting. Ook is het voor een transplantatie belangrijk dat u in een goede voedingstoestand bent om complicaties voor en na de transplantatie te voorkomen. De dietist stelt u vragen over uw eetgewoontes. Aan de hand daarvan kan ze zien of er nog aanpassingen nodig zijn in uw voedingspatroon. Daarnaast krijgt u adviezen over voeding bij leverziekten.

We proberen de onderzoeken tijdens deze screening zo goed mogelijk te plannen, zodat deze periode vlot verloopt. Toch kan het gebeuren dat u bijvoorbeeld de ene dag een druk programma heeft met veel onderzoeken, terwijl er de andere dag minder plaatsvinden.

Na de opname, als alle onderzoeken hebben plaatsgevonden, maakt u op de polikliniek kennis  met de cardioloog, een transplantatiechirurg en de anesthesist van het levertransplantatieteam.

In een afrondend gesprek met uw maag-, darm- en leverarts bespreken we het definitieve advies van het levertransplantatieteam met u. Als u samen met de arts besluit dat u een transplantatie wilt, plaatsen we u op een wachtlijst voor een donorlever bij de Stichting Eurotransplant. 

Wachtperiode

De wachttijd vanaf het moment van aanmelding bij Eurotransplant tot het moment dat er een lever beschikbaar is, is voor iedere patiënt verschillend. De wachttijd is afhankelijk van uw conditie, bloedgroep, gewicht en lengte, het totaal aantal wachtenden en het aanbod. Deze periode is voor iedere patiënt en zijn familie een spannende en onzekere periode.

Tijdens de wachtperiode wordt u regelmatig onderzocht door uw maag-, darm- en leverarts en de verpleegkundig specialisten op de Polikliniek Levertransplantatie. Daarnaast blijft u onder controle van uw verwijzend specialist. Uw lichamelijke conditie wordt onderzocht en er vindt bloedonderzoek plaats. Soms moet u ook urine inleveren. 

Wanneer u tijdens de wachtperiode koorts heeft, zich ziek voelt en merkt dat uw conditie achteruitgaat, moet u contact opnemen met uw huisarts. Hij kan u doorverwijzen naar de arts van het LUMC. Ook kunt u zelf het algemeen telefoonnummer van het LUMC bellen, waarna we u kunnen doorverbinden met de dienstdoende maag-, darm- en leverarts.

Toen ik opgeroepen werd voor transplantatie wist ik: ik ga nu met mankementen het ziekenhuis in, maar ik kom er gezonder weer uit!

Mevrouw Snoek (64), levertransplantatie

De oproep

Zodra u hoog op de wachtlijst staat, moet u altijd bereikbaar zijn. Wanneer er een donorlever beschikbaar is, belt de arts u om u te vragen naar het ziekenhuis te komen voor de operatie.

Het is belangrijk dat u in een zo goed mogelijke conditie bent voor de onderzoeken tijdens de wachtperiode . We raden u daarom af om te roken. Het gebruik van alcohol is niet toegestaan. U kunt onverwacht een oproep krijgen om bloed te komen prikken voor alcohol en voor urinecontrole in het ziekenhuis. Door deze onverwachte controles bouwen wij een wederzijds vertrouwen op.

Meer informatie over het proces van postmortale orgaandonatie.