Eilandjestransplantatie

Voorbereidend onderzoek

We bespreken samen met u de voors en tegens van een eilandjestransplantatie. Maar ook uw medische situatie is belangrijk. Daarom onderzoekt een team of een transplantatie voor u de juiste behandeling is.

Voorlichtingsgesprek

Of een eilandjestransplantatie voor u de beste optie is, hangt af van verschillende factoren. We kijken onder andere naar de nierfunctie, de ernst van overige complicaties door de diabetes, de aanwezigheid van infecties of andere aandoeningen aan bijvoorbeeld hart, longen en lever, de glucoseregulatie en uw leeftijd. Als u voor een eilandjestransplantatie in aanmerking wilt komen, bespreken we in een voorlichtingsgesprek de verschillende aspecten van deze transplantatie met u. 

Keuringstraject

Om de mogelijkheden en de risico’s van een eilandjestransplantatie na te gaan, wordt u vooraf grondig onderzocht. Dit is een onderdeel van het keuringstraject voor de transplantatie. Afhankelijk van het type transplantatie worden in uw eigen medisch centrum of het LUMC een aantal voorbereidende onderzoeken gedaan en gesprekken met verschillende hulpverleners gevoerd. 

Gesprekken en onderzoeken

In het LUMC hebt u afspraken met de internist, diabatesverpleegkundige en cardioloog. Ook spreekt u met een diëtist, psycholoog en maatschappelijk werker. Voorbeelden van onderzoeken zijn een electrocardiogram (hartfilmpje), CT-scan van de buikvaten en een echo van de buik. Ook worden er röntgenfoto’s van uw longen gemaakt en bloed- en urineonderzoek gedaan. Naar aanleiding van uitslagen van onderzoeken kan soms nog aanvullende diagnostiek of behandeling nodig zijn.

Medisch psychologische screening

Vast onderdeel van het screeningsproces voor Eilandjes Transplantaties is een medisch psychologische screening. De medisch psychologische screening heeft tot doel uw stemming, welzijn en eventuele psychologische klachten goed in kaart te brengen. Dit is van belang om u zo goed en prettig mogelijk voor te bereiden op een eventuele transplantatie.

De medisch psychologische screening gebeurt door middel van vragenlijsten en een intake gesprek bij een medisch psycholoog. De vragenlijsten kunt u thuis, online, invullen. Voorafgaand aan het gesprek bij de medisch psycholoog, ontvangt u per mail een link die u toegang geeft tot de online vragenlijsten. Het gesprek met de medisch psycholoog (60 min.) vindt enkele weken daarna plaats, meestal in combinatie met andere afspraken die voor u gemaakt zijn in het LUMC.

Conclusie

Op basis van alle onderzoeken en gesprekken bespreekt een multidisciplinair team of u een geschikte kandidaat bent voor de eilandjestransplantatie. De internist bespreekt de conclusie met u besproken in een eindgesprek.

Wachtperiode

Als het team van mening is dat een transplantatie een goede behandeling voor u is, komt u – uiteraard na uw toestemming – op de wachtlijst van Eurotransplant. 

De gemiddelde wachttijd voor een eilandjestransplantatie is twee tot drie jaar. Toewijzing van donoreilandjes gebeurt op basis van wachttijd, bloedgroep, gewicht en urgentie. De wachttijd gaat in op het moment dat het transplantatieteam u op de wachtlijst plaatst. 

Ter voorbereiding van een transplantatie vinden verschillende onderzoeken plaats. De meeste zullen plaatsvinden in uw eigen medisch centrum. Als de onderzoeken daar zijn afgerond, dan bezoekt u in het LUMC nog een aantal specialisten. Deze fase in het LUMC duurt ongeveer drie maanden.

De oproep

Zodra u hoog op de wachtlijst staat, moet u altijd bereikbaar zijn. Wanneer er een donorlever beschikbaar is, belt de arts u om u te vragen naar het ziekenhuis te komen voor de operatie.


Hoe kunt u zich voorbereiden op de onderzoeken?
Wat is de wachtlijst bij Eurotransplant?
Bij welke aandoening voeren we een eilandjestransplantatie uit?