Eilandjestransplantatie

Als u weer naar huis gaat

We blijven u ondersteunen na een eilandjestransplantatie, ook als u weer naar huis gaat. Zo nodigen we u bijvoorbeeld uit voor nacontroles en houden we samen met u bij of u uw medicijnen juist inneemt.

Medicijnen

Medicijnen zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling bij een eilandjestransplantatie. De medicijnen die u na een transplantatie moet innemen, kunnen we indelen in vier groepen:

 • Eenmalige medicijnen rondom de transplantatie.
 • Afweeronderdrukkende medicijnen die u levenslang moet blijven gebruiken. Deze voorkomen afstoting van de eilandjes.
 • Medicijnen die u gedurende een bepaalde tijd moet slikken, bijvoorbeeld ter voorkoming van infecties.
 • Medicijnen bij bestaande of bijkomende problematiek.

Voorlichtingsgesprek

Voordat u weer naar huis kunt, heeft u een voorlichtingsgesprek met een verpleegkundige die u praktische tips geeft. Ook kunt u de verpleegkundige vragen stellen. U krijgt onder andere medicatie en een medicijnkaart mee waarop uw medicijnen beschreven staan en hulpmiddelen om thuis uw urine te verzamelen.

Polikliniekbezoek

Na de transplantatie zult u heel regelmatig naar de polikliniek moeten komen voor controle, te beginnen met één keer per week. Dit bouwen we heel geleidelijk af. Bij de controles gaan we na of u specifieke klachten heeft en of uw nieuwe orgaan goed functioneert. We bespreken de medicatie en eerdere uitslagen met u en meten uw bloeddruk, gewicht en temperatuur. Ter voorbereiding op een polikliniekbezoek doet u thuis zelfcontroles, houdt u uw medicijngebruik bij en neemt u zo nodig urine mee.

Medical Dashboard

Om u actief bij uw behandeling te betrekken, hebben we het Medical Dashboard ontwikkeld. Met deze webapplicatie wisselt u gegevens over uw gezondheid uit met uw arts. In het Medical Dasboard worden de metingen die u thuis bij uzelf uitvoert, zoals uw bloeddruk en uw gewicht, samengevoegd met gegevens uit het ziekenhuis. Zo werkt u samen met uw arts aan algemene en persoonlijke doelen. 

Maatschappelijk werk

Voor, tijdens en na een transplantatie kunt u altijd een beroep doen op het maatschappelijk werk. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van uw vragen over uw ziekte of behandeling, zoals:

 • Hoe maak ik een juiste beslissing bij transplantatie?
 • Hoe bouw ik na een transplantatie mijn leven weer op?
 • Hoe vind ik een nieuw evenwicht in mijn leven?
 • Wat betekent de behandeling voor mij als het gaat om werk, inkomen, ziektekosten of reiskosten?

Koolhydraatarm dieet

Na een eilandjestransplantatie speelt voeding een balangrijke rol om controle te houden over de glucosewaarden. Dit heeft namelijk een gunstig effect op de overleving van de eilandjes. Omdat koolhydraten glucosepieken kunnen geven dient u tijdelijk een koolhydraatarm dieet na de transplantatie aan te houden. Bij vragen hierover kunt u dit vóór de transplantatie bespreken met uw eigen diëtist.

Preventie van voedselinfecties

Na transplantatie is door uw verminderde afweer en het gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen het risico op een voedselinfectie groter. Ga zo hygiënisch en veilig mogelijk met uw voedsel om, zodat u niet besmet wordt met bijvoorbeeld de salmonella- of lysteriabacterie.

Leefadviezen

Na een transplantatie is een goede leefstijl van groot belang. Zo zorgt u dat de functie van de eilandjes van Langerhans zo goed mogelijk blijft. Ook de afweeronderdrukkende medicijnen die u inneemt vragen om aanpassingen in uw leefstijl. Leefadviezen vindt u in ons dossier Leven na een Transplantatie.

Dankbrief voor nabestaanden

Het is mogelijk om via een anonieme dankbrief de nabestaanden van de donor te bedanken. Vermeld vanwege de anonimiteit niet uw naam, adres en telefoonnummer in uw brief. U kunt de brief afgeven aan de verpleegkundig specialist of uw behandelend arts tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Zij zorgen dat de brief via de transplantatiecoördinator van de orgaandonatieprocedure, naar de nabestaanden van de donor wordt gestuurd. U kunt de nabestaanden van de donor bedanken, u kunt geen contact met hen krijgen. Kijk voor inspiratie in dit online boek: Hoe kan ik je ooit bedanken?

Wanneer u hulp wilt bij het schrijven van een dankbrief dan kunt u ook contact opnemen met Tim Hoogenbosch, leraar Nederlands, via bedankbrieftransplantatie@gmail.com. Hij helpt u graag bij het opstellen van een dankbrief. 

Bij vragen of problemen

Bij vragen of problemen tussen polikliniekbezoeken door kunt u contact opnemen met het LUMC. U moet altijd het ziekenhuis bellen bij:

 • koorts boven de 38°
 • braken na inname van uw medicijnen en/of diarree langer dan één dag.
 • pijn of branderig gevoel bij het urineren; bloed bij de urine.
 • klachten zoals minder urineproductie en gewichtstoename of -afname.
 • een verhoging van de glucosewaarden. 
 • bij opname in een ander ziekenhuis, voor welke ziekte dan ook.

Op werkdagen neemt u contact op met de polikliniek niertransplantatie (tel 071-5263796). In het weekend en buiten kantoortijden kunt u bellen met de verpleegafdeling van het Transplantatie Centrum (tel 071-5264714). Houdt uw gegevens, zoals patiëntnummer, bij de hand.