Voorbereidend onderzoek

Als potentiële donor zult u meerdere keren onze polikliniek bezoeken. Reken erop dat u tenminste 3 keer langs moet komen. Wij proberen zoveel mogelijk onderzoeken te combineren, zodat het reizen voor u tot een minimum beperkt blijft.

Het is voor u belangrijk om te weten dat de verpleegkundig specialist en de transplantatiearts zich uitsluitend bezighouden met de voorbereiding van u als potentiële donor. Zij zijn niet betrokken bij de voorbereiding van de ontvanger. Zij maken dus een onafhankelijke beoordeling. Dat betekent ook dat alle informatie die u ons geeft vertrouwelijk is en nooit wordt doorgespeeld naar derden. Het donorteam bestaat uit een transplantatienefroloog, verpleegkundig specialist, maatschappelijk werker en de transplantatiechirurg.

Mocht u in de voorbereidingsfase toch op uw besluit om te doneren terug willen komen, dan is dit natuurlijk altijd mogelijk. Bij vragen kunt u daarnaast altijd contact opnemen met de coördinator 'nierdonatie bij leven' via telefoonnummer 071-5298992.

Eerste bezoek: voorlichtingsgesprek en weefseltypering

Als u overweegt een nier af te staan, volgt op de aanvraag een uitvoerig en vrijblijvend voorlichtingsgesprek op de polikliniek. Bij het eerste bezoek licht de verpleegkundig specialist u voor over alle facetten die deze vorm van transplantatie met zich meebrengt. Hij bespreekt uw motivatie met u, maar ook de voorbereidingsprocedure voor de operatie en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere donoren. 

Tijdens dit bezoek verrichten we ook een uitgebreide weefseltypering. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te beoordelen of transplantatie met een donornier mogelijk is. Bij een directe donatie kunt u een nier geven aan uw ontvanger als de bloedgroep overeen komt en de kruisproef negatief is. Ook als er geen (directe) match is, zijn er mogelijkheden, zoals transplantatie ‘over de bloedgroep heen’. Het is altijd de moeite waard om te bekijken of u voor een bijzonder programma in aanmerking komt. 

Meer informatie over transplantatie over de bloedgroep heen of bij een positieve kruisproef. 

Tweede bezoek: Onderzoeksdag ter voorbereiding op de nierdonatie

Als wij op grond van de medische gegevens vaststellen dat de voorkeur naar u als potentiële donor uitgaat en u bij uw besluit blijft, roepen we u op voor de onderzoeksdag. Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de onderzoeksdag op de polikliniek en van de voorbereidingen die u hiervoor moet plegen.

Vooraf

Het is de bedoeling dat u thuis op drie dagen (hoeft niet opeenvolgend) gedurende 24 uur uw urine verzamelt in speciale flacons. Deze urine sturen we naar het laboratorium om de hoeveelheid afvalstoffen te bepalen. Dit geeft ons informatie over uw nierfunctie. 

We raden u aan om de week voorafgaand aan de verzameling van de 24-uursurine eiwitrijke voeding te nuttigen. Zo kunnen we de capaciteit van de resterende nier goed beoordelen. Drink of eet bijvoorbeeld melk, yoghurt, vla, biefstuk en ei.

De onderzoeksdag

Tijdens de poliklinische onderzoeksdag vindt bloed- en urineonderzoek plaats. Verder maken we een ECG (hartfilmpje), komt u op de röntgenafdeling voor een longfoto en maken we een MRI- of CT-scan van de nieren en bloedvaten. 

Wat is een CT-scan?

CT is een onderzoeksmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenstralen en contrastvloeistof. Het is bedoeld om een indruk te krijgen van de vorm, grootte en functie van beide nieren en van hun bloedvaten. Normaal gesproken heeft een nier één slagader, één ader en één ureter (afvoerbuis naar de blaas). Soms hebben nieren echter meerdere slagaders of aders. Het is dan aan de chirurg om te beoordelen of de donatie nog mogelijk is. U wordt een uur voor de CT plaatsvindt verwacht op de röntgenafdeling. U krijgt dan 1 liter water te drinken. Om dit onderzoek uit te voeren, krijgt u ook jodiumhoudend contrastvloeistof in een infuus ingespoten. Mensen met een bekende allergie voor jodiumhoudend contrast of jodium moeten dit vooraf melden bij de verpleegkundig specialist.

Daarnaast krijgt u een 24-uursbloeddrukmeter mee naar huis zodat we uw bloeddruk gedurende een langere periode kunnen observeren. Ook heeft u deze dag een uitgebreid gesprek met de maatschappelijk werker over de psychologische en maatschappelijke en financiële kanten van de nierdonatie.

Derde bezoek: Uitgebreide medische keuring

De keuring vindt plaats op de polikliniek van het Niercentrum. Ook hier behartigt de keurende arts uitsluitend uw belangen en niet die van de beoogde ontvanger. Zoals eerder gezegd hebben wij voor deze methode gekozen om u de vrijheid te bieden al uw eventuele bedenkingen of bezwaren aan de arts te vertellen. 

Op dezelfde dag krijgt u een afspraak bij een chirurg, een nefroloog en een anesthesist. Ze bespreken met u dan de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek en van de CT-scan en foto’s. De nefroloog beoordeelt het risico op verlies van nierfunctie na donatie, de kans op erfelijke of overdraagbare ziektes en uw conditie voor operatie. De chirurg beoordeelt of u geschikt bent voor de operatie. Niet alleen uw conditie is van belang, maar ook uw bijkomende aandoeningen en hoe uw nieren eruitzien op de CT-scan. De chirurg bespreekt met u de mogelijke operatietechnieken. Eventuele vragen op dit gebied kunt u op dat moment rustig bespreken. De anesthesist zal u keuren voor de narcose. 

Hoe kunt u zich voorbereiden? 

Het is goed mogelijk dat u vragen hebt over uw 3 bezoeken aan het LUMC.  Schrijf deze dan van tevoren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen.

Neem een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicatielijst bij uw apotheek ophalen. 

U kunt veel aanvullende informatie over nier donatie vinden op onze website en in het patiëntportaal mijnLUMC

Kom niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.