Patiënt overleving (survival) na levertransplantatie in LUMC Leiden (centrum NLB)

In het LUMC Transplantatie Centrum, Nederlands oudste transplantatiecentrum, staat al sinds 1966 kwaliteit voorop. In dat jaar werd zowel de eerste nier als de eerte lever in Nederland in het LUMC (toen nog AZL) getransplanteerd. 

In 1992 startte het huidige levertransplantatieprogramma. Het LUMC heeft inmiddels al jaren een geïntegreerd transplantatie centrum waarin vanuit de pricipes van waardegedreven zorg levertransplantaties, alvleestransplantaties en niertransplantaties verricht worden door een aan transplantatie toegewijd multidiciplinair team.

De patiënten die wachten op levertransplantatie in de drie Nederlandse centra staan op dezelfde wachtlijst. Jaarlijks worden ongeveer 40 levertransplantaties in Leiden verricht. In onderstaande grafiek vindt u in rood de uitkomsten (patiëntoverleving in eerste 5 jaar na transplantatie) afgezet tegen het gemiddelde van de 3 transplantatiecentra in Nederland (in blauw). In Leiden is er veel multidisciplinaire aandacht voor iedere patiënt en voor optimale nazorg waaronder E-health, thuistesten van medicijnspiegels, patiënt-gerapporteerde uitkomsten, dashboarding en andere elementen van waardegedreven zorg. 

5 jaar survival