Kwaliteit van onze zorg

Het LUMC is een innovatief centrum op het gebied van transplantaties. Als expertisecentrum op het gebied van niertransplantaties is er veel ervaring met complexe problematiek.

Niertransplantatie

Leiden was in 1966 de eerste plaats waar in Nederland een niertransplantatie verricht werd. Sindsdien vonden bij ons al meer dan vierduizend niertransplantaties plaats. In het LUMC doen we jaarlijks ongeveer 135 niertransplantaties en zijn er bijna 2000 patiënten onder onze controle na transplantatie. Onze artsen hebben veel ervaring met zowel acute transplantaties (met een nier van een overleden donor) als transplantaties waarbij iemand bij leven een nier afstaat. 

Daarnaast specialiseren we ons ook in complexe transplantaties, zoals transplantatie bij HIV patiënten, patiënten met zeldzame auto-immuunziekten, en transplantaties ‘over de bloedgroep heen’ (zogenaamde ABO incompatibele transplantatie) of transplantatie bij mensen die donor-specifieke antistoffen hebben (HLA incompatibele transplantatie). Het LUMC Transplantatie Centrum heeft uitgebreide immunologische kennis die ook door andere centra worden gebruikt, zoals het Erasmus MC. Het Eurotransplant Referentie Lab voor immunologie is in het LUMC gevestigd. Ons deskundige team staat klaar om samen met u de beste behandeling te zoeken.

In 2016 heeft het LUMC 126 niertransplantaties uitgevoerd. Voor het jaar 2017 schatten we in dat we bij 60% van de patiënten een transplantatie uitvoeren met een nier van een levende donor, voordat zij aan dialyse moesten beginnen (pre-emptief). Ter vergelijking, in 2000 was dit bij 15% van de patiënten het geval. Deze stijging komt door onze samenwerking met de verwijzende centra en de efficiëntie van ons keuringstraject van zowel donor als ontvanger wat betreft aanmelding, opwerking, keuring en operatie planning.

Daarnaast is er een grote afname (60%) van het optreden van acute afstoting van het orgaan. Dit komt door verbetering van medicatie- en behandelstrategiën. 

Levertransplantatie

In het LUMC hebben meer dan 550 levertransplantaties plaatsgevonden met uitstekende resultaten. Wij werken continu aan verdere verbetering van ons programma. Hierbij valt te denken aan verbeteren van de conditie van de ontvangers  vóór de operatie, verbetering van de transplantatie zelf -bijvoorbeeld met machinepreservatie van de donorlever-, en betere nazorg –bijvoorbeeld tegengaan van afstoting met vermindering van bijwerkingen, en betere behandeling van galwegproblemen na transplantatie. Specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen zorgen voor goede communicatie met ondersteuning van de patiënt. Ook is optimale communicatie met verwijzers en andere zorgverleners een van onze speerpunten. 

Alvleesklier (pancreas) en eilandjestransplantatie bij diabetes mellitus

Bij bepaalde vormen van diabetes zijn de insuline-producerende ernstig aangedaan waardoor intensieve insuline behandeling nodig is. Meestal betreft dit type 1 diabetes. In het LUMC kan echter ook vervanging van de insulineproducerende cellen plaatsvinden middels pancreastransplantatie . In de meeste gevallen gebeurt dit als gecombineerde nier/pancreastransplantatie bij patiënten met type 1 diabetes en nierfalen.  Met meer dan 400 (nier)pancreastransplantaties is Leiden uitgegroeid tot een van de grootste expertisecentra op het gebied van (nier)pancreastransplantaties in Europa.

In plaats van een hele pancreas te transplanteren bij patiënten met type 1 diabetes is het inmiddels ook mogelijk om alleen de eilandjes van Langerhans te isoleren uit een donorpancreas en deze vervolgens te transplanteren. Het LUMC Transplantatie Centrum is het enige centrum in Nederland dat zowel eilandjes van Langerhans isoleert en transplanteert.  Deze behandeling vereist veel expertise en een goede samenwerking tussen een groot aantal verschillende afdelingen. Inmiddels hebben meer dan 50 eilandjes transplantaties van donororganen plaatsgevonden. Ook is een programma opgezet waarbij eilandjes worden getransplanteerd die geïsoleerd zijn uit de eigen pancreas nadat deze moest worden verwijderd (eilandjes autotransplantatie).

Onderzoek naar Eilandjes van Langerhans