Dankbrief voor nabestaanden 

Het is mogelijk om via een anonieme dankbrief de nabestaanden van de donor te bedanken.

Vermeld vanwege de anonimiteit niet uw naam, adres en telefoonnummer in uw brief. U kunt de brief afgeven aan de verpleegkundig specialist of uw behandelend arts tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Zij zorgen dat de brief via de transplantatiecoördinator van de orgaandonatieprocedure, naar de nabestaanden van de donor wordt gestuurd. U kunt de nabestaanden van de donor bedanken, u kunt geen contact met hen krijgen. 

Wanneer u hulp wilt bij het schrijven van een dankbrief dan kunt u ook contact opnemen met Tim Hoogenbosch, leraar Nederlands, via bedankbrieftransplantatie@gmail.com. Hij helpt u graag bij het opstellen van een dankbrief.  

Of bekijk het filmpje: Bedankbrief schrijven na transplantatie