Patiënten

Het LUMC Transplantatie Centrum is een centrum waar patiënten terecht kunnen voor alle transplantatiezorg. U krijgt bij ons de best mogelijke zorg, die gebaseerd is op innovatie en gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

Het LUMC heeft één geïntegreerde afdeling waar de expertise van alle zorgprofessionals, werkzaam binnen de verschillende transplantatiegebieden, gebundeld is. Voor elk transplantatiegebied werkt een gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen nauw met elkaar samen om optimale en persoonlijke zorg te kunnen garanderen. Hier kunt u meer lezen over de verschillende fases binnen een orgaantransplantatie. Als u erover denkt om een nier te doneren aan een familielid of kennis, dan vindt u meer informatie op de pagina 'Nier doneren'.

Goede nazorg

We willen niet alleen dat de opname en operatie goed verlopen, maar vinden het ook erg belangrijk dat u zo positief mogelijk terugkijkt op deze periode. Daarom zullen we waar mogelijk de zorg aanpassen aan uw wensen, de pijnstilling na de operatie nauwlettend bijsturen en goede nazorg bieden als u het ziekenhuis verlaat. Een aantal tips geven wij op de pagina's van 'Leven na een transplantatie'.