HLA laboratorium

Het HLA-laboratorium van het LUMC is gehuisvest in de afdeling Immunologie. In dit laboratorium worden patiënten zowel vóór als na een transplantatie immunologisch in kaart gebracht.

Patiënten en hun kandidaat donoren worden getypeerd voor de histocompatibiliteits-antigenen: de zo genoemde Humane Leukocyte Antigenen (HLA). Deze antigenen zijn oorspronkelijk aangetoond op witte bloedcellen en bleken later ook op weefsels voor te komen. Het is duidelijk dat deze antigenen cruciaal zijn voor het ontwikkelen van een immuunreactie bij transplantatie (en bloedtransfusie), en dat matchen op deze antigenen van belang is om de kans op een immuunreactie te verkleinen. 

Sinds jaren is het Leidse HLA-laboratorium tevens het Nationaal Referentiecentrum voor Histocompatibiliteitsonderzoek waarbij het nauw samenwerkt met de andere Nederlandse HLA- laboratoria en de Nederlandse Transplantatie Stichting. Tevens is er een nauwe samenwerking met Eurotransplant, dat ook blijkt uit het feit dat het Eurotransplant Referentielaboratorium is gehuisvest in dezelfde afdeling als waar het HLA-laboratorium zich bevindt.

De HLA-werkgroep Nederland

Medisch immunoloog dr. Roelen van het LUMC is voorzitter van de HLA-werkgroep Nederland. De werkgroep maakt gezamenlijk beleid ten aanzien van het optimaliseren van donorselectie en monitoring van de immuunstatus voorafgaand en na transplantatie. Ook stimuleren zij landelijke onderzoeksstudies, onderwijsactiviteiten en kwaliteitsbewaking.
Website: http://hla-wn.nl