TTV GUIDE TX - Horizon 2020 project 

Horizon 202 project om virus te gebruiken voor veiligere niertransplantaties. Het LUMC neemt deel aan het Europese onderzoeksproject TTV GUIDE TX, gericht op het ontwikkelen van een instrument om de activiteit van het immuunsysteem te bepalen bij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan.

Het doel van niertransplantaties is het vervangen van een orgaan dat niet meer goed functioneert door een gezond orgaan. Het is echter mogelijk dat afstoting optreedt doordat het immuunsysteem de getransplanteerde nier als vreemd herkent en aanvalt. Het onschadelijke Torque teno-virus (TTV) kan dienen als hulpmiddel om het precieze niveau van de activiteit van het immuunsysteem van een ontvanger te meten en de juiste dosering van immunosuppressieve geneesmiddelen te bepalen.  


TTV GUIDE TX project

TTV GUIDE TX wordt ondersteund door Horizon 2020 en is een 5-jarig project dat wordt gecoördineerd door de Medische Universiteit van Wenen (Oostenrijk) met 7 deelnemende EU-landen. Het LUMC neemt deel aan de klinische studie met 300 niertransplantatiepatiënten, waarbij de dosering van immuunsuppressie zal worden getitreerd aan de hand van de hoeveelheid TTV in hun bloed. Het voorgestelde project heeft het potentieel om een aanzienlijk aantal infecties en afstotingen van niertransplantaties per jaar te verminderen, waardoor de kosten, die momenteel in veel Europese gezondheidszorgsystemen onder druk staan, aanzienlijk worden teruggedrongen. TTV GUIDE TX zal niet alleen dienen als proof-of-concept voor op TTV gebaseerde beoordeling van het immuunsysteem, maar kan ook worden uitgebreid tot andere transplantaties van vaste organen, auto-immuun- en infectieziekten, alsook oncologie.


Voorkomen van afstoting bij niertransplantatie 

Immunosuppressiva worden vaak gebruikt om het vermogen van het lichaam om een getransplanteerd orgaan af te stoten te verlagen. In een recente publicatie in het Journal of Clinical Virology bespreken LUMC-onderzoekers Aline van Rijn, Joris Rotmans, Aiko de Vries en Mariet Feltkamp dat de belangrijkste uitdaging van immunosuppressieve therapie na orgaantransplantatie is om een balans te vinden tussen het voorkomen van orgaanafstoting en het niet bevorderen van opportunistische infecties. Om de juiste hoeveelheid medicatie voor te schrijven, hebben specialisten daarom een effectief instrument nodig waarmee de immunologische activiteit van een patiënt kan worden gemeten. 


Bepalen van immunologische activiteit met virussen

"In onze zoektocht vonden we zogenaamde TTV-virussen - niet-pathogene stoffen die van nature voorkomen in het bloed van gezonde personen. We hebben ook aangetoond dat de hoeveelheid ervan in het bloed goed correleert met het risico op afstoting: dat wil zeggen dat hoe meer TTV-virus in het bloed, hoe lager het risico op afstoting", leggen Feltkamp en Rotmans, respectievelijk klinisch viroloog en internist-nefroloog in het LUMC, uit.

Om meer te weten te komen over het Europese onderzoeksproject bekijk de TTV Guide vimeo video