Onderzoek en innovatie

Het LUMC Transplantatie Centrum heeft onderzoek hoog in haar vaandel en is bijzonder trots op het onderzoek dat door haar medewerkers wordt verricht op het gebied van orgaan- en weefseltransplantatie. Dit onderzoek is innovatief, multidisciplinair en is nauw verweven met verschillende onderzoeksprofielen binnen het LUMC. Aan alle patiënten wordt, voorafgaand aan een transplantatie, gevraagd of zij willen participeren in klinisch onderzoek. Het staat een ieder natuurlijk vrij om hier wel of niet aan deel te nemen.

Meer transplantaties verrichten

Het Leidse transplantatieonderzoek richt zich op de periode vóór, tijdens en na transplantatie en heeft als doelen het aantal transplantaties te verhogen en daarmee meer patiënten met een potentieel levensreddend orgaan van dienst te kunnen zijn alsook de levensduur en uitkomsten van die transplantaties te verbeteren.
  
Dit geschiedt enerzijds door te onderzoeken hoe de kwaliteit van organen vóór transplantatie beoordeeld kan worden en hoe deze vervolgens verbeterd kan worden. Anderzijds wordt diepgaand  onderzocht hoe het afweersysteem betrokken is bij de afstoting of acceptatie van organen en op welke manieren dit systeem kan worden gemoduleerd. 

Kijken naar de toekomst

Naast het verrichten van verschillende soorten transplantaties  wordt er vanuit het LUMC ook naar de toekomst gekeken: er wordt intensief onderzoek gedaan naar nieuwe behandeltechnieken, zoals het kweken van bijvoorbeeld een nier met lichaamseigen stamcellen (bio-artificiële organen) en het ontwikkelen van insuline-producerende cellen uit stamcellen.

Dit onderzoek is grotendeels gehuisvest in state-of-the-art laboratoria in het LUMC, waar de laatste technieken op het gebied van immunologie, moleculaire biologie, immuunhistochemie, en stamcel technologieën voorhanden zijn. Translationeel onderzoek vindt vervolgens plaats in het Organ Preservation and Regeneration Unit (OPR) op het operatiecomplex van het LUMC waar de ex-vivo perfusie van organen plaatsvindt. Deze procedure helpt om organen goed te houden voor transplantatie.

Tenslotte wordt door het analyseren van transplantatie databases inzicht verkregen in klinische uitkomsten en kunnen met behulp van epidemiologische modellen algoritmes worden bedacht om die uitkomsten te verbeteren.

Al met al wordt in het LUMC Transplantatie Centrum hard gewerkt aan hoogstaand onderzoek, gericht op de toekomst!