Chirurgische ingrepen

Indien bij u een poliklinische operatie is verricht zijn er adviezen, die erop gericht zijn een snelle genezing te bewerkstelligen en eventueel ongemak te beperken. Afhankelijk OK Huidziektenvan de plaats op uw lichaam waar de ingreep heeft plaatsgevonden, worden de adviezen toegespitst.

Algemene adviezen

Rust bevordert de genezing. Houdt de wond de eerste 5 dagen droog. Verwissel het verband alleen indien het nat geworden is. Laar eventueel aangebrachte hechtpleisters zo lang mogelijk zitten.

Pijnstilling

Meestal is pijnstilling niet nodig. Eventueel kunt u een paracetamol (géén aspirine of soortgelijke medicijnen) nemen, volgens de normale dosering. De lokale verdoving werkt ongeveer één tot vier uur afhankelijk van de lokale doorbloeding. Indien in of rond de mond verdoofd werd, dient u voorzichtig te zijn met eten en drinken.

Ingreep aan het hoofd/aangezicht

Geadviseerd wordt om de eerste zes uur na de ingreep geen hete koffie/thee e.d. te drinken. Leg evt. koude kompressen op de plek om zwelling en bloeduitstortingen te voorkomen. Leg geen ijs direct op de huid, maar verplak dit bijv. in een theedoek. Zorg ervoor dat u met uw hoofd iets hoger ligt bijv. door een extra hoofdkussen. Voorkom bukken, persen, zwaar tillen, daar dit de kans op (na)bloedingen vergroot.

Ingreep aan de ledematen

Bij iedere ingreep in deze gebieden bevordert het hoogleggen van arm of been genezing. Ook ’s nachts: leg een kussen onder de arm zodat de hand hoger ligt dan de elleboog; hetzelfde geldt voor het been.

(Na)bloedingen

Kleine nabloedingen zijn niet ongewoon en stoppen meestal vanzelf of anders door drukken of  koude kompressen. Mocht dit onvoldoende zijn of bij een heftige bloeding, dan dient u contact op te nemen met uw behandelend arts.

Algemene uitingen van ontsteking

Wondinfecties worden gekenmerkt doordat de wond en de huid eromheen warm en rood wordt, de pijn toeneemt en u koorts krijgt of zich rillerig gaat voelen.
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, een wondinfectie optreedt, dient u met uw behandelend arts contact op te nemen.
Buiten de openingstijden polikliniek en in het weekend: Centrale LUMC, vragen naar uw behandelend arts of naar de dienstdoende dermatoloog.