Patient en zorg

In deze rubriek kunt u onder andere informatie vinden over uw polikliniek en uw opname en verblijf op de afdeling Huidziekten. Ook vindt u informatie over aandachtgebieden van de afdeleing en de diverse onderzoeken en behandelingen die plaatsvinden op de afdeling.Voor informatie over een aantal dermatologische aandoeningen wordt u verwezen naar de patientënfolders.

Basaalcelcarcinoom  Psoriasis  Acne  Vitiligo 
Congenitale nevus  Actinische keratose  Constitutioneel eczeem  Larva migrans
Moedervlek (dermatoscopie-opname)  Eczeem  Geneesmiddelenreactie (EEM)  Ulcus cruris