Onderzoek en onderwijs

Onderwijs en opleidingen

Zoals gebruikelijk in een universitair ziekenhuis worden op de afdeling Huidziekten mensen opgeleid voor verschillende beroepen. Dit opleidingsaspect heeft zowel voor- als nadelen voor de patiënt: zo duurt het vaak allemaal wat langer en ziet u meer verschillende gezichten. Maar er wordt geen millimeter van uw huid overgeslagen en: veel mensen weten meer dan één!  Alle mogelijkheden worden afgewogen, en dat is bij moeilijke huidziekten en bij huidziekten die moeilijk te behandelen zijn, wel een voordeel!  De afdeling ziet ook veel mensen die voor een”second opinion” komen.

Zoals gebruikelijk in een universitair ziekenhuis worden op de afdeling Huidziekten mensen opgeleid voor verschillende beroepen. Dit opleidingsaspect heeft zowel voor- als nadelen voor de patiënt: zo duurt het vaak allemaal wat langer en ziet u meer verschillende gezichten. Maar er wordt geen millimeter van uw huid overgeslagen en: veel mensen weten meer dan één!  Alle mogelijkheden worden afgewogen, en dat is bij moeilijke huidziekten en bij huidziekten die moeilijk te behandelen zijn, wel een voordeel!  De afdeling ziet ook veel mensen die voor een”second opinion” komen.

De volgende opleidingen vinden op de afdeling plaats:

  1. opleiding tot doktersassistente
  2. opleiding tot arts (co-assistenten)
  3. opleiding tot dermatoloog (arts-assistenten)

Opleiding tot doktersassistente

Opleiding doktersassistente

Gedurende een periode van een half jaar wordt er door 10 doktersassistenten in opleiding stage gelopen op de polikliniek. Deze doktersassistenten zijn in opleiding bij het ID college in Leiden. Een van de belangrijkste opleidingstaken is het assisteren van de dermatoloog. Dit houdt o.a. in dat ze de patiënt uit de wachtkamer roepen en de arts assisteren bij het lichamelijk onderzoek en de eventueel uit te voeren verrichtingen. De stagiaires doktersassistenten vallen onder de verantwoordelijkheid van de polikliniekverpleegkundigen.

Opleiding tot arts (co-assistent)

Op de polikliniek worden per 4 weken 12 co-assistenten opgeleid. Zij krijgen theorieonderwijs en lopen stage in de polikliniek. Zij hebben nog geen echte verantwoordelijkheid voor de patiëntenzorg. Hun taak is het opschrijven van de klacht van de patiënt en het beschrijven van de huidafwijkingen. Daarna geven zij die informatie door aan de arts-assistent, die uw behandelend arts is en aan wie u vragen kunt stellen. Als de co-assistent u niet correct te woord  zou staan, wordt het zeer op prijs gesteld als u dat meldt aan uw behandelend arts. Zo bent u als patiënt een leermeester voor de co-assistent!

Opleiding tot dermatoloog

Op onze afdeling zijn 12 artsen in opleiding tot dermatoloog (huidspecialist). De opleiding duurt 5 jaar en is tot in de details beschreven in het zogenaamde Opleidingsplan Dermatologie. De arts-assistenten zijn verantwoordelijk voor de patiëntenzorg, maar werken tot het eind van de opleiding onder supervisie van een ervaren staflid dermatoloog. Omdat de arts-assistenten veel verschillende stages hebben, is het soms niet mogelijk om steeds uw eigen arts te houden. Als u van mening bent dat u niet correct bent te woord gestaan door een arts, wordt het op prijs gesteld als u daarover contact opneemt met het hoofd van de polikliniek Mw. Dr. A.P.M. Lavrijsen.