Dhr. prof.dr. M.H. Vermeer

Afdelingshoofd

Vakgebied(en)


Introductie

Prof.dr. M.H.Vermeer studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Hij volgde zijn opleiding tot dermatoloog aan het AZVU te Amsterdam en promoveerde in 2001 op het onderwerp 'Mechanismen van progressie bij cutane T-cel lymfomen' (promotoren prof. dr.R. Willemze en prof.dr.C.J.L.M. Meijer).

Sinds 2000 is hij staflid op de afdeling Huidziekten en houdt hij zich bezig met algemene patiëntenzorg, en patientenzorg- en onderzoek naar cutane lymfomen.

Met ingang van 1 juni 2016 is Prof. Vermeer benoemd als afdelingshoofd.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden